Close search

אחרי 62 שנה: החל פינוי בה"ד 10

​​​​​

השבוע החל אגף ההנדסה והבינוי בפינוי בסיס ההדרכה המיתולוגי של חיל הרפואה במחנה צריפין, בה"ד 10. עבודות הפינוי מתחילות 62 שנה אחרי הקמת הבסיס, שהכשיר במרוצת הזמן אלפי חיילים למקצועות הרפואה. 

 

בה"ד 10, שהועתק לאחרונה לקריית ההדרכה של צה"ל בדרום, הוקם בשנת 1953. במשך עשרות שנים העביר הכשרה, הדרכה ואימונים לכל התפקידים הרפואיים בצה"ל: חובשים, פרמדיקים, קציני רפואה ועוד

לאחר שהושלמו עבודות התכנון וההכנות הלוגיסטיות, החלו ביום א' טרקטורים של משרד הביטחון וקבלנים אזרחיים בעבודות לפירוק והריסת המבנים בבסיס. שטח הבסיס מתפרס על פני כ-250 דונם, ובו כ-30,000 מ"ר של מבנים צבאיים, שיפונו במהלך החודשים הקרובים, כחלק מהפרויקט לפינוי מחנה צריפין.


אל"מ דניאל רוד, סגן ראש אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון: "בה"ד 10, שאת פינויו ההיסטורי התחלנו היום, הינו עוד נקודת ציון חשובה בפינוי מחנה צריפין והעתקתו לקריית ההדרכה בנגב. בחודשים הקרובים נשלים את הריסתם של 60 אלף מ"ר בנוי, ונשיב כ-427 דונמים, שיאפשרו את קידום התוכנית האזרחית להקמת אלפי יחידות דיור בשטח המחנה שיפונה".