Close search

הטובים לתוכן: מכרז לעיצוב תוכן מוזיאון חיל האוויר

​​​​​​​​אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון וחיל האוויר פירסמו בימים אלה מכרז לעיצוב תוכן מוזיאון חיל האוויר המתחדש בחצרים. המתמודדים יידרשו להציג קונספט ייחודי לעיצוב תוכן מוזיאון תעופה וחלל - מודרני, חדשני וייחודי -  שיהווה מרכז מורשת לחיל האוויר וחלון ראווה לעולם התעופה הישראלי.

 מוזיאון חיל האוויר.jpg

25 שנה לאחר הקמתו, ולאחר שהחל תכנונו של המוזיאון המתחדש, אגף ההנדסה והבינוי בחיל מפרסם יחד עם חיל האוויר מכרז לעיצוב תוכן המוזיאון. המוזיאון ייבנה בשטחו הנוכחי, כאשר רוב המוצגים יוכנסו לתוך חמישה חללי תצוגה מרהיבים וימוקמו לצד שבעה חללים חווייתיים שיציגו תקופות שונות ואת התפתחות עולם התעופה הישראלי. חוויית הביקור במוזיאון תהיה ייחודית ובלתי נשכחת.

המשתתפים במכרז יידרשו לעיצוב תוכנו של המוזיאון כמרכז לאומי לשימור מורשת חיל האוויר והנחלתה לדורות הבאים, אך גם כמרכז ידע מדעי מוביל בתחומי התעופה והחלל בקרב בני נוער, וכחלון הראווה של מערכות מתקדמות ופורצות דרך, פרי התעשייה הביטחונית הישראלית. 

 

קישורים להורדת מסמכי המכרז: 

נספח ב – חוברת השלמה לפרוגרמה

נספח ג – שאלות ותשובות מתוך תהליך תחרות האדריכלים

נספח ד - מודל .skp 

נספח ה – תוכניות בפורמט PDF

נספח ו – קובץ DWG

​נספח ז – סרט המחשה

***מעודכן*** נספח ח – טבלת משקלים ומידות של המטוסים והפריטים הצפויים להיות מוצגים

נספח ט – חומר רקע – טרום פרוגרמה מנקודת מבטו של אוצר המוזיאון

נספח י – חומר רקע – תמצית מסמך טרום פרוגרמה מנקודת מבטו של אוצר המוזיאון

נספח יא – חומר רקע – חוברת תורם

​נספח יב – חומר רקע – פרוגרמה מקוצרת (חופף באופן משמעותי לנספח ב)​​