Close search

חיפה נפרדת מפלנורד

​משרד הביטחון החל הבוקר (א') בפינוי מחנה "פלנורד" שבשכונת אחוזה בחיפה. על שטחו של המחנה, שהוקם על ידי הבריטים לפני כ-80 שנה, יוקמו בתום הפינוי כ-160 יחידות דיור, כחלק מההסכם לשיווק והעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הערים- שוה"ם 1.

 

 

פינוי "פלנורד" הוא פרויקט משותף של אגף המבצעים (אמו"ן) ואגף ההנדסה והבינוי (אהו"ב). המחנה, שמשתרע על כ-32 דונם, הוקם על ידי הבריטים כמחנה הצפוני של שלטון המנדט. לאורך השנים הוקמו סביבו שכונות מגורים רבות, עד ששטח המחנה נותר כאחת מעתודות הקרקע האחרונות במרכז הכרמל. בשנת 2014, במסגרת הסכם שוה"ם 1 לשיווק והעתקת מחנות צה"ל ממרכזי הערים לטובת פיתוח כלכלי ועירוני, סיכם משרד הביטחון עם רשות מקרקעי ישראל ומשרד האוצר על פינוי מחנה פלנורד עד לסוף שנת 2015. 

במרכז המחנה ממוקמות שלוש אנטנות גבוהות, שהפכו עם הזמן לחלק בלתי נפרד מהנוף של מרכז הכרמל. תורן האנטנה הגבוה ביניהם מתנשא לגובה של  120 מטר. קרבת המחנה לשכונת מגורים והצורך בפירוק תרנים גבוהים במיוחד, חייבו הכנת תוכנית פינוי מפורטת, שלוקחת בחשבון את כל אמצעי הבטיחות. עבודות הפינוי יכללו הסרה של המבנים וניקוי של השטח, ובשיאם מבצע לוגיסטי מורכב לפירוק והסרה של התרנים. עם סיום מבצע הפינוי ישיב משרד הביטחון את שטח מחנה פלנורד לרשות מקרקעי ישראל, שתוכל להתחיל להכשיר את הקרקע לבנייה באופן מיידי.

​