Close search

מסע "בעקבות לוחמים" - לראשונה בדרום

​במשרד הביטחון מרחיבים את תוכנית הדגל של האגף הביטחוני-חברתי לעידוד שירות משמעותי בצה"ל, ומקיימים לראשונה השבוע מסע "בעקבות לוחמים" בנגב. המסע הדרומי מצטרף למסע שנערך מדי שנה ברמת הגולן כבר יותר מעשור. ​​


בעקבות לוחמים דרום.jpgתערוכת החילות כבר ממתינה לבני הנוער בשבטה. מסע "בעקבות לוחמים" בדרום

כ-4,000 תלמידים מאזור הנגב והערבה ישתתפו במסע, שייערך מחר ומחרתיים. במשך היום יסיירו התלמידים באתרי מורשת קרב נבחרים באזור הנגב, ובסיומו יגיעו לבסיס שבטה, שם ייקיימו מעגלי שיח עם לוחמות ולוחמים ויצפו במפגן אש רב-חילי מיוחד המתקיים בסוף כל יום בבסיס. 

במסגרת המסע יבקרו התלמידים במצודת יואב (מרכז מורשת לחטיבת גבעתי), שם ייפגשו עם קציני החטיבה הסגולה שלחמו במבצע "צוק איתן". בנוסף, התלמידים ייפגשו עם קצינים בהנדסה קרבית באנדרטת הנגב, שם יישמעו על איום המנהרות מהקצינים שפועלים בנושא. לוחמות ולוחמי גדוד קרקל המעורב ישוחחו עם בני הנוער בכביש 12, בסמוך לגבול מצרים.

מסע "בעקבות לוחמים" מתקיים מידי שנה על ידי היחידה להכנה לצה"ל במשרד הביטחון, במטרה לעודד בני נוער לשירות משמעותי וקרבי בצה"ל, לימוד מורשת הקרב, וחשיפת התלמידים לפעילות חילות צה"ל השונים. המסע מתקיים בשיתוף עם זרוע היבשה בצה"ל (מז"י), ויתקיימו בו מיצגי חילות הזרוע בהם יוכלו התלמידים לבקר, להתרשם בשטח מהייחודיות של כל חיל וכל יחידה, לשאול שאלות ולקבל מידע על הגיוס לחילות אלה.

מתוצאות מחקר שערכה הרשות הארצית למדידה והערכה (ראמ"ה) עבור משרד החינוך בשנה שעברה, עולה כי השפעתו של המסע על רצון בני-הנוער לשרת שירות קרבי ומשמעותי בצה"ל גבוהה מאוד: כ-74% מהתלמידים שהשתתפו במסע העידו כי השתתפותם הגבירה את הרצון לשרת שירות קרבי או תומך לחימה. כ-70% העידו כי השתתפותם במסע חיזקה משמעותית את ההזדהות עם הערכים והמורשת של צה"ל.

עוד עולה מן המחקר כי כ-72% מהבנים ו-76% מהבנות מאמינים כי חשוב שכל נער או נערה בני גילם ישתתפו ביום "בעקבות לוחמים". בנוסף, כ-70% מהמחנכים בבתי הספר דיווחו כי התלמידים מוכנים יותר לשירות הצבאי בעקבות השתתפותם ביום זה.