Close search

מי יתכנן את קמפוס המכללות של צה"ל?

​​התכנית להעברת המכללות של צה"ל מבסיס גלילות לירושלים, שעליה החליט שר הביטחון אביגדור ליברמן, תופסת תאוצה: אגף ההנדסה והבינוי הכריז על תחרות אדריכלים לתכנון קמפוס מכללות הפיקוד והמטה, על פני כ-50 דונמים ו-35,000 מטרים ריבועיים, סמוך ל"כפר השוודי" באזור עין כרם בירושלים.

(האתר המוצע, מבט מצפון-מזרח)

האדריכלים המשתתפים בתחרות יידרשו לתכנן מוסד אקדמי לצבא וביטחון לאומי, הכולל חללי אודיטוריום, חדרי הרצאות, ספרייה וחדרי עבודה אינטראקטיביים. כמו כן יכלול המתחם מתקני ספורט, מגורים ומעטפת רווחה ללומדים בקמפוס. המשתתפים בתחרות יידרשו להציג קונספט ייחודי להקמת קמפוס לימודים מודרני, ייצוגי וממלכתי. יחד עם זאת, בהתאם לרוח צה"ל, יהיה זה מחנה שאינו "מנקר עיניים".

על המציעים לקחת בחשבון במסגרת התכנון את אופייו של קמפוס המכללות, קשריו עם הסביבה הייחודית באזור ירושלים - הטבעית והבנויה. כמו כן יינתן משקל מיוחד לבנייה לפי תקן הבנייה הירוקה הישראלי, במטרה להביא לחיסכון בהקמה ובתפעול השוטף.

התחרות תבוצע בשני שלבים: חמש ההצעות המובילות שייבחרו יעלו לשלב ב', שבו תיבחר ההצעה הזוכה. אדריכל  שהצעתו תקבל את הניקוד הכולל הגבוה ביותר בשלב ב', עשוי להיבחר כאדריכל אשר יתכנן את הפרויקט כולו.

למסמכי התחרות לחץ/י כאן