Close search

אושר: הטבות למילואימניקים ובני ובנות זוגם

​ועדת השרים למילואים, בראשות שר הביטחון אביגדור ליברמן, התכנסה אתמול בירושלים ואישרה שורה של הטבות לחיילי וחיילות המילואים ולבני הזוג שלהם, שיובאו כהצעת מחליטים לאישור הממשלה.

מפקדים יתוגמלו בחצי נקודת זיכוי במס. אימון מילואים

בין ההטבות שאישרה הוועדה:

 •  תגמול מילואים למפקדים במערך המילואים בגובה חצי נקודת זיכוי במס.

 •  הגדלת סכום תגמולי המילואים לחיילי מילואים עצמאיים, זאת מעבר לתגמולים אותם מקבלים חיילי מילואים המועסקים כשכירים.

 •  הרחבת הסיוע המשפטי לחיילי מילואים העומדים לפני פיטורין.

 •  התאמות בלימודים לסטודנטים שהם בני זוג של משרתי מילואים והורים לילדים בזמן שירות מילואים פעיל של בן או בת הזוג (זכות לבחינה במועד מיוחד, דחיית מועד להגשת עבודה ועוד...).

 •  התאמות בלימודים לסטודנטים במוסדות המוכרים על ידי המכון הממשלתי להכשרה בטכנולוגיה במשרד העבודה, הרווחה, והשירותים החברתיים ולבני זוגם.

 •  ניקוד במכרזים למשרתי מילואים בשירות המדינה.

 •  הכרה בניסיון פיקודי במערך המילואים כניסיון ניהולי במשרות בשירות המדינה.

 •  הרחבת תכולת חוק הארכת מועדים להתחייבויות משפטיות בשל שירות מילואים.

 •  קביעת מועד מבחן מיוחד לחיילי מילואים במקצועות שונים (שמאות מקרקעין, רואי חשבון, לשכת עורכי הדין, מתווכים במקרקעין, רשות הפטנטים).

 •  התאמות בבחינות לרישוי מקצועי במקצועות הבריאות תחת משרד הבריאות.

 •  מועד מיוחד לביצוע מבחני רישוי ממשלתיים.

 •  הנחה בקרקע לחיילי מילואים.

 •  הטבות בתוכנית "כאן גרים" של המשרד לשוויון חברתי (הגדלת מלגה ב-20% לסטודנט שביצע יותר מ-25 ימי מילואים בשנה, מתן עדיפות לקבלה לתוכנית ועוד...).

 •  הטבה במתן העדפה בתמיכה בגרעיני משימה.

 •  הטבה לחיילי מילואים בפרויקט "דירה להשכיר".

יו"ר הוועדה השר ליברמן, אמר במהלך הישיבה כי ״התכנסות הוועדה היום, ההחלטות שהתקבלו בה והבאתן לממשלה היא ההוכחה לכך שהחשיבות שאנו מייחסים לקבוצה הנבחרת בעם שמבצעת מילואים היא לא רק סמלית ולא רק מן הפה אל החוץ, אלא יש מאחוריה ממשלה שמחויבת לדאוג לאותם אנשים שביטחון המדינה מונח על כתפיהם. חשוב שחייל המילואים יפגוש במהלך שגרת יומו את מוסדות המדינה ויידע שהם תומכים בו. ההטבות שאנחנו מביאים נוגעות לא רק לחיילי המילואים עצמם אלא גם למשפחותיהם, לבני ובנות זוגם. אנו מודעים לכך שכשחייל מילואים מתגייס לא רק הוא מתגייס, אלא כל המשפחה ״מגוייסת״ וניתן אפילו לומר שכשהאבא מתגייס גם הסבתא מתגייסת...״

 השר ליברמן ציין כי בשש השנים האחרונות, מאז שנת 2011, התכנסה הוועדה רק פעם אחת על אף שנקבע כי על הועדה להתכנס פעם בשנה. ״זה מצב לא תקין המעיד על כך שלא ניתנה עד היום החשיבות ותשומת הלב הראויה לנושא, אני מתכוון לשנות את הדבר ולכנס את הוועדה אף מעבר למינימום שנקבע בכדי לעקוב אחר יישום ההחלטות ולוודא שחיילי המילואים באמת יקבלו את ההטבות שהם ראויים להן מתוקף תרומתם הגדולה למדינה״.