Close search

2016: עלייה נוספת בייצוא הביטחוני

אגף הייצוא הביטחוני (סיב"ט) סיכם השבוע את 2016 ודיווח זו השנה השנייה ברציפות על עלייה בחתימת חוזי הייצוא הביטחוני של מדינת ישראל. מסיכום הנתונים עולה כי התעשיות הביטחוניות הישראליות חתמו במהלך 2016 על חוזים חדשים בהיקף של כ-6.5 מיליארד דולר.

נתוני הייצוא הביטחוני ב-2016 לפי פילוח גיאוגרפי

במהלך 2016 הצליחו התעשיות הביטחוניות, בסיוע סיב"ט וגופי משרד הביטחון הנוספים, לחתום על עשרות חוזים משמעותיים, שהביאו להמשך מגמת ההתחזקות של ישראל בשוק הביטחוני העולמי. הסכום הכולל של החוזים שנחתמו משקף עלייה של 800 מיליון דולר (14%+) לעומת שנת 2015.

ראש סיב"ט, תא"ל (מיל') מישל בן-ברוך: "הגידול בהיקף חתימת החוזים החדשים מבטא את המגמה העולמית, של יציאה מהמיתון, בעיקר באירופה ובצפון אמריקה והגדלת תקציבי הביטחון, אל מול אתגרי הביטחון שהולכים ומתעצמים. התעשיות הביטחוניות הישראליות זוכות ליוקרה רבה בעולם, בזכות טכנולוגיה מתקדמת ואיכותית. אנו גאים לסכם שנה מאתגרת ומוצלחת לתעשייה הביטחונית הישראלית. הצלחנו  בעבודה משותפת להביא לעלייה משמעותית בהיקף הייצוא הביטחוני".

הנדבכים המשמעותיים בייצוא הביטחוני בשנת 2016: השבחת מטוסים ומערכות אוויריות (20%), תצפית ואופטרוניקה (18%), טילאות ומערכות הגנה אווירית
(15%), יבשה תחמושת ועמדות נשק (13%), מכ"מים ול"א (12%), מערכות מודיעין מידע וסייבר (8%), מל"טים (7%), מערכות תקשוב וקשר  (4%), מערכות ימיות (1%) ושונות (2%).