Close search

2017:"שנת הסייבר בייצוא הביטחוני"

​​אגף הייצוא הביטחוני מרכז מאמץ מיוחד בקידום תעשיית הסייבר הישראלית ויכריז על שנת 2017 "שנת הסייבר בייצוא הביטחוני"​​. סיב"ט הוא שותף מרכזי בכנס Hls & Cyber 2016​, שייפתח מחר (15.11) בתל-אביב בהובלת מכון הייצוא, ובמסגרתו יגיעו לישראל משלחות ביטחוניות מעשרות מדינות בעולם כדי להתעניין בטכנולוגיה הישראלית, בעיקר בתחום הסייבר המתפתח.

בכל סוף שנה מקיים סיב"ט הערכת מצב אסטרטגית לעולם הדיפנס, הכוללת תמונת מצב עכשווית וזיהוי מגמות עתידיות, בכל עולמות התוכן הביטחוניים במדינות היעד של סיב"ט והתעשיות הביטחוניות הישראליות. השנה, בנוסף לדיון על מערכות האמל"ח נערכו גם דיון מיוחד והערכת מצב לעולמות הסייבר ההגנתיים והצבאיים. 'הערכת מצב הסייבר' מזהה באופן מובהק הזדמנויות וצרכים ספציפיים במעל לעשרים מדינות בעולם, שבהן לסיב"ט נציגויות וקשרים הדוקים עם לקוחות הצבאיים, משטרות מקומיות וגורמי ממשל. הערכת מצב זו הביאה את סיב"ט להכריז על שנת 2017 כ"שנת ייצוא הסייבר הביטחוני הישראלי", שבה משרד הביטחון ירכז מאמץ מיוחד לקידום היכולות המיוחדות של תעשיות הסייבר ההגנתי והצבאי של ישראל בעולם. 

כל מדינות היעד של סיב"ט זקוקות כיום לפתרונות בתחום הסייבר. המדינות המתקדמות והמובילות בתחום מבקשות לשתף פעולה במחקר ופיתוח (מו"פ), בין אם מו"פ מדינתי באמצעות מפא"ת ובין אם מו"פ משותף עם תעשיות ישראליות. כמו כן ישנו ביקוש רב לפתרונות שונים להגנת סייבר מדינתי כולל וכן לאימונים ופתרונות הגנת סייבר לארגונים שונים. סקר מיוחד שביצע סיב"ט בין לקוחותיו העלה כי המגמות המרכזיות הן פיתוח ואספקת 'חיסוני סייבר' למערכות אמל"ח ושו"ב, הקמת מרכזיCERT  לאומיים מתקדמים, הגנת מתקנים אסטרטגיים, הקמת מרכזי  SOC ופורנזיקה, אימונים ומאמנים, פשיעת סייבר ושירותי סייבר מתקדמים.

​ראש סיב"ט, תא"ל (מיל') מישל בן ברוך: "לוחמה בסייבר היא לוחמה בטרור. שיתוף פעולה בין מדינתי הוא הכרחי כדי למגר ולהפחית את הפגיעות והמחירים שמשלמות מדינות כתוצאה מתקיפות סייבר. זיהינו הזדמנויות וצרכים ספציפיים ביותר מ-20 מדינות בעולם, שבהן לסיב"ט קשרים הדוקים. לתעשייה הביטחונית הישראלית יכולות אדירות במו"פ ובטכנולוגיה שמקורן בטכנולוגיה ביטחונית קלאסית, שעוברת אדפטציה לטובת הסייבר. לתעשיות שלנו יש יכולות שיווק מצוינות ויכולת להביא ללקוחות פתרון מותאם וגמיש".