Close search

עשור לאפ"י: הקלות ליצואנים הביטחוניים

​אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני (אפ"י) מציין היום (ב') 10 שנים להקמתו, בכנס חגיגי במעמד שר הביטחון אביגדור ליברמן, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אודי אדם, בכירי מערכת הביטחון ומאות תעשיינים ביטחוניים. אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני הוקם ב-2 ביולי 2006, לצורך מימוש המדיניות והאינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל ולמניעת זליגה של טכנולוגיות, מידע וציוד ביטחוני.

"יודעים היום טוב יותר היכן להשקיע את מאמצי הפיקוח". ראש אפ"י דובי לביא בכנס

בשנתיים האחרונות, על בסיס הניסיון שצברה בעשור הראשון לפעילותה, גיבשה אפ"י רפורמה מקיפה בפעילותה, שבמרכזה שינוי ארגוני, הנגשה אלקטרונית של האגף וגיבוש חבילת הקלות ליצואנים. ראש אפ"י, דובי לביא, שהוביל את עבודת המטה, חשף את עיקריה בנאומו בכנס:

 

  • פטור מרחיב לרישיונות שיווק לארה"ב של מוצרי בלמ"ס
  • פטו​רים מרישיונות ייצוא זמניים לצורך השתתפות בתערוכות
  • רפורמה בתחום רישיונות שיווק הלוט"ר - במרכזה פטור מרישיון שיווק לרשימה של מוצרים למדינות הפטור
  • פטור מהרחבת רישיון שיווק באמצעות גורם ביניים - יצואן עם רישיון בתוקף לא יצטרך לבקש רישיון נוסף עבור גורם ביניים בחו"ל הנמצא במדינות הפטור
  • רישיון שיווק כללי ל-98 המדינות שבפטור - יצואן שיבקש רישיון שיווק למוצר בלמ"ס לאחת ממדינות הפטור, יקבל כמענה לבקשה אחת רישיון כללי לכל 98 המדינות (או חלקן)
  • הגשה מקוונת של בקשות לרישיון יצוא באמצעות אתר היצואנים ECOM של משרד הביטחון
  • הארכת תוקף רשיונות שיווק מ-3 ל-4 שנים
  • עדכונים והקלות בצו ציוד לחימה

 

 

שר הביטחון, אביגדור ליברמן, אמר ליצואנים הביטחוניים: "לייצוא הביטחוני יש נדבך חשוב בעוצמתו של צה"ל ובעוצמתה הכלכלית של מדינת ישראל. בפן הלאומי, התעשיות הביטחוניות מספקות אלפי מקומות עבודה. בפן הבינלאומי, לייצוא הביטחוני ערך מוסף לחיזוק היחסים הבילטראליים של מדינת ישראל עם מדינות ברחבי העולם.  הקמת אפ"י והצלחתו קשורים קשר הדוק ליחסי הידידות העמוקים השוררים בין ישראל לארה"ב מאז קום המדינה ועד היום. למרות חילוקי דעות הקיימים באופן טבעי בין ידידים, היחסים בין המדינות יציבים וחזקים ומבוססים על אמון הדדי ושותפות אסטרטגית איתנה. ראיתי והרגשתי זאת בכל שנותיי בפוליטיקה, אבל במיוחד בשנים בהן כיהנתי כשר החוץ והיום, כשר הביטחון".


מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אודי אדם, בירך את מאות המשתתפים ואת אנשי האגף ואמר: "אנחנו במגמת הקלה לטובת התעשייה והיצוא, יחד עם אכיפה מוגברת ולא פשרנית. הפרמטרים שעומדים לנגד עינינו בכל נקודת זמן הם ביטחון מדינת ישראל ושמירה על היחסים עם שותפינו; התעשיות הביטחוניות כמנוף כלכלי - כמוקד למצוינות למחקר ולפיתוח וכמקור פרנסה לעשרות ומאות אלפי בתי אב בישראל; וכן הנחיות שהציבור יוכל לעמוד בהן. נמשיך להקל באחריות הראויה לצד הגברת האכיפה. אני מצפה מהתעשיינים לגלות אחריות קולקטיבית ולהימנע מתחרות הרסנית".

ראש אפ"י, דובי לביא: "בעשר השנים הראשונות לפעילותה הנפיקה אפ"י מאות אלפי רישיונות ליצואנים ביטחוניים ישראלים, סייעה לקידום הייצוא הביטחוני ממדינת ישראל, אך גם ואולי בעיקר מנעה זליגה של טכנולוגיות, שמרה על יתרונה האסטרטגי של מערכת הביטחון הישראלית, ושמרה על האינטרסים של שותפינו המרכזיים. בזכות הניסיון הרב שצברנו בעשר השנים האחרונות, אנחנו יודעים היום טוב יותר היכן להשקיע את מאמצי הפיקוח. על כל השאר נקל באופן משמעותי, במקביל להחמרת האכיפה והענישה על מפירי החוק".