Close search

התותח שעל גב הנמ"ר

​​​​מינהלת תכנית המרכבה והרק"מ במשרד הביטחון (מנת"ק) השלימה בימים אלה פיתוח מדגים ראשון של נגמ"ש נמר עם צריחון ותותח. הפיתוח החדש נועד להוסיף כוח אש משמעותי ליחידות החי"ר ובעתיד יותקן גם על גבי הנגמ"ש הגלגלי הראשון "איתן" שמפתחת מנת"ק.​​

מנת"ק וזרוע היבשה בצה"ל עורכים סדרת ניסויים ראשונה בנגמ"ש נמר, שעליו מותקן לראשונה צריח בינוני ("צריחון") בעל תותח 30 מ"מ.  הצריחון פותח להתקנה על שני הנגמ"שים שמנת"ק מפתחת ומייצרת עבור צה"ל: הנמר, והנגמ"ש הגלגלי הראשון "איתן", שנמצא בימים אלה בסדרת ניסויים כחלק מתוכנית הפיתוח.

ראש מנת"ק, תא"ל ברוך מצליח: "נגמ"ש עם צריחון ותותח נותן מענה טוב יותר ללחימה בשטח אורבני. התותח בקוטר בינוני של  30 מ"מ נועד לספק כוח אש משמעותי ליחידות החי"ר, לאפשר ללוחמים להיות עצמאיים יותר בשדה הקרב ולהקטין את התלות בסיוע מיחידות אחרות. הצריחון אינו מאויש ואינו חודר לתא הלחימה, כך שיכולת נשיאת החיילים אינה נפגעת. תיפעולו צפוי להיות פשוט ויבוצע על ידי צוות הנגמ"ש בתובה. הצריחון ישלב בתוכו גם מערכת הגנה אקטיבית ומערכות אחרות שיוסיפו לו יכולות משמעותיות נוספות".