Close search

בקרוב: גם הנמ"רים יצוידו ב"מעיל רוח"

​​מינהלת טנק המרכבה (מנת"ק) במשרד הביטחון השלימה בימים אלה את התקנת "מעיל הרוח" הראשון על גבי נגמ"ש המרכבה (נמ"ר). בשבוע שעבר החל הניסוי המבצעי הראשון של נמ"ר המצויד במערכת ההגנה האקטיבית המתקדמת, בבית הספר לחי"ר (ביסל"ח) בדרום. בתום סדרת ניסויים יותקנו מערכות "מעיל רוח" על כלל הנמ"רים שיוצאים מפס הייצור.

יספק את ההגנה הגבוהה ביותר ללוחמי צה"ל. נמ"ר עם "מעיל רוח"

"בשבועות האחרונים השלמנו את האינטגרציה וההתאמה של מערכת 'מעיל רוח' להצבה על נמ"רים", אומר ראש מנת"ק, תא"ל ברוך מצליח. "בתום סדרת הניסויים שמתקיימת בימים אלה נתחיל בהצבה סדרתית של המערכת על גבי כלים נוספים. בכך ניישם את מדיניות משרד הביטחון לצייד כל נמ"ר שיוצא מפס הייצור במערכת ההגנה האקטיבית המבצעית היחידה בעולם. נמ"ר עם 'מעיל רוח' יספק את ההגנה הגבוהה ביותר ללוחמי צה"ל, ויעניק להם ביטחון ויתרון משמעותי בשדה הקרב".

הנמר נחשב לכלי הרק"מ הממוגן ביותר בעולם, והוא כבר הוכיח את יכולותיו בלחימה במבצע "צוק איתן" מול איומים רבים. במהלך המבצע הצילו הנמ"רים את חייהם של לוחמים רבים, ששהו מוגנים בתוך הכלים. על פי החלטת משרד הביטחון, כל הנמ"רים החדשים יצוידו במערכת "מעיל רוח", שהשיגה הצלחה גדולה בהגנה על טנקי המרכבה ב"צוק איתן" - החלטה שתספק הגנה משמעותית נוספת לכל נגמ"ש.