Close search

התוכנית הלאומית לשיקום עוטף עזה: הושקעו יותר מ-400 מיליון שקל

​​​​​בכנס שערכה היום (ב') רשות החירום הלאומית באיבים נחשפו לראשונה המספרים הגדולים שמאחורי התוכנית הלאומית לשיקום וחיזוק עוטף עזה, שעליה הכריזה הממשלה לפני שנה בעקבות מבצע "צוק איתן".

184 מיליון ₪ הושקעו בשיקום תשתיות שנפגעו. גדר ביטחון בעוטף עזה

בכנס לקחו חלק כל השותפים בפרויקט: משרד ראש הממשלה, משרד האוצר, משרד השיכון, משרד​ החקלאות, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, פיקוד העורף, רשות המסים, נתיבי ישראל, קק"ל, החטיבה להתיישבות, המועצות האזוריות, היישובים ועוד.

מהנתונים שהוצגו עולה כי מאז "צוק איתן" השקיעה המדינה יותר מ-400 מיליון ₪ בשיקום התשתיות שנפגעו ביישובי עוטף עזה, בחיזוק מרכיבי הביטחון והרציפות התפקודית של היישובים: 184 מיליון ₪ הושקעו בשיקום התשתיות שנפגעו (כבישים, מדרכות, תאורה, תקשורת, מים וביוב, שטחים ציבוריים ומבני ציבור); 76 מיליון ₪ הושקעו בשיקום 450 ק"מ של דרכים חקלאיות ביטחוניות בכ-25 ישובים; 56 מיליון ₪ בשיקום כבישי הגישה והצבת פנסי תאורה ב-40 יישובים בעוטף. 

הפרויקט צפוי להסתיים עד סוף 2016. 10 מיליון ₪ יממנו 'ייעור ביטחוני' באורך של כ-13.5 ק"מ במרחב עוטף עזה; 66 מיליון ₪ הוקצו לבניית תשתית חשמל לחירום; 19 מיליון ₪ הוקצו לפעילויות בנושא חיזוק החוסן בקרב התושבים; ו-17 מיליון ₪ הוקצו לשיפוץ מרכזי ההפעלה והחמ"לים ב-35 יישובים. תקציבים אלה מצטרפים לפרויקט למיגון וחיזוק מרכיבי הביטחון ביישובים, שמוביל פיקוד העורף, בהיקף של מאות מיליוני שקלים.

בכנס חשפו נציגי מס רכוש את היקף הפיצויים ששולמו לתושבים ובעלי העסקים בעוטף עזה: כ-1.64 מיליארד ₪ שילמה המדינה עד כה בגין נזקי המבצע, בהם כ-1.51 מיליארד ₪ בגין נזקים עקיפים. כ-28 אלף תביעות לפיצויים הוגשו. 96% מהתביעות טופלו ושולמו. כ-133 מיליון ₪ שולמו בגין נזקים ישירים. כ-4,587 תביעות הוגשו למס רכוש. 99.7% כבר טופלו ושולמו.

סמנכ"ל משרד הביטחון ומ"מ ראש רח"ל, בצלאל טרייבר: "מימוש התוכנית הלאומית לחיזוק יישובי עוטף עזה, שלה שותפים רבים ממשרדי הממשלה, היא הביטוי הטוב ביותר ל​מחויבותה של מערכת הביטחון לתושבי העוטף, לביטחונם ולרווחתם. את השפעות התוכנית אנחנו כבר רואים בשטח, בחיזוק תחושת הביטחון והחוסן של התושבים, ובתנופה הגדולה שמרכיבי התוכנית מביאים לצמיחת היישובים ולהרחבתם".