Close search

בטיפול: צי אמבולנסים חדש לצה"ל

​​​מינהל הרכש יצא במכרז לשדרוג האמבולנס הצבאי (הירוק) ובכוונתו לצייד את צה"ל בשנה הקרובה בכ-80 אמבולנסים לבנים חדשים, תוך אפשרות להגדלת העסקה ב-80 כלי רכב נוספים. המכרז הוצא על ידי יחידת הסגן לרכש יבשה במנה"ר.  

אמבולנס צבאי.jpgהאמבולנסים החדשים יידרשו לנסיעה הן בתנאי שטח והן בתנאי דרך רגילים. אמבולנס צבאי

האמבולנסים שיירכשו נדרשים להיות בעלי הנעה כפולה (4X4) ועל בסיס רכב מסחרי אחוד, בעלי יכולת נסיעה הן בתנאי שטח קשים והן בנסיעה על כבישים. זאת בניגוד למצב הנוכחי, שבו קיימת הפרדה בין אמבולנסים המיועדים לנסיעה בכביש ואמבולנסים המיועדים לנסיעת שטח. היכולת של האמבולנסים החדשים לנסוע גם on road וגם off road תחסוך בעלויות ובכמות האמבולנסים, ותשפר את ההתמודדות עם מצבי חירום ואת הסיכויים להציל חיי אדם. האמבולנסים ייתנו מענה לשני צרכים עיקריים של צה"ל: צורכי שגרה, כאמבולנס רגיל, וכן כאמבולנס לטיפול באירוע רב נפגעים.

במסגרת דרישות המכרז, האמבולנסים החדשים גם צריכים לאפשר לצה"ל להתמודד עם אירוע רב-נפגעים והענקת טיפול בשלושה פצועים בשכיבה בו זמנית. לצורך כך נדרש דיגום הרכב בהתאם, והוא צריך להכיל - לצד ציוד טיפול נמרץ - שתי אלונקות וכן מיטה שלישית.