Close search

הושלמה סדרת ניסויים בכיפת ברזל

מינהלת "חומה" במפא''ת והקבלן הראשי של פרויקט כיפת ברזל, חברת רפאל, השלימו בהצלחה סדרת ניסויים מורכבת במערכת. סדרת הניסויים היא חלק מתוכנית הפיתוח של "כיפת ברזל".

בפעם הראשונה: מיירט "טמיר" בפעולה

במהלך הניסוי נעשה, לראשונה, שימוש במיירט "טמיר" המכיל רכיבים מייצור משותף, אמריקני-ישראלי. זאת כחלק מהסכם הייצור המשותף בין ישראל וארה''ב, שנחתם בשנת 2014. במסגרת ההסכם התחייבה ישראל להעביר חלקים מהייצור של מיירטי "כיפת ברזל" לארה''ב, שמשתתפת במימון ההצטיידות במערכת. את הייצור בארה''ב מובילה חברת "ריית'און", כאשר מינהלת "חומה" במפא''ת, יחד עם הסוכנות האמריקאית להגנה מטילים (MDA), מלוות את התהליך.

"כיפת ברזל" היא מערכת יירוט נגד רקטות לטווח קצר הראשונה בעולם, שפותחה והוכנסה לשירות מבצעי על-ידי חברת רפאל. בפיתוח ובניסוי השתתפו:  אלתא - חטיבה וחברה-בת של התעשייה האווירית, תעש-מערכות, אמפרסט, מינהלת חומה במפא''ת וחיל האוויר.