Close search

הושלם בהצלחה ניסוי של חץ 3

​​מינהלת "חומה" במפא"ת והסוכנות האמריקנית להגנה מפני טילים (MDA) ביצעו היום בשעה 02:30 ניסוי טיסה מוצלח של מערכת חץ 3, המיועדת ליירוט טילים בליסטיים מחוץ לאטמוספירה. הניסוי בוצע משדה הניסויים במרכז הארץ, בהובלת התעשייה האווירית ובהשתתפות חיל האוויר. מיירט חץ 3 שוגר וביצע את משימתו.

חץ 3 פברואר 18.jpgשוגר וביצע את משימתו. חץ 3 הלילה

בניסוי השתתפו נציגי ה-MDA  האמריקני, אשר יחד עם מינהלת חומה מפתחים את מערכת הנשק. התעשיות המעורבות בפיתוח מערכת הנשק: הקבלן הראשי לפיתוח מערכת הנשק ומיירט ה"חץ" מפעל מל"מ של התעשייה האווירית, אשר פועל בשיתוף חברת אלתא-האחראית על מערכת הגילוי המכ"מי, חברת אלישרא מבית אלביט מערכות שפיתחה את מערכת ניהול הירי, חברת "תעש מערכות", תע"א-תמ"מ ורפאל שהינן קבלני משנה עיקריים לפיתוח המיירט. חברת בואינג (BOEING) שותפה לתא"ע/מל"מ בפיתוח וייצור חץ 3.

מערכת חץ הינה מרכיב מרכזי במערך ההגנה הרב שכבתית שאת פיתוחו מוביל משרד הביטחון באמצעות מפא"ת/מינהלת חומה. מערך ההגנה הרב שכבתית מתבסס על 4 שכבות הגנה מבצעיות:  מערכת "כיפת ברזל", מערכת "שרביט קסמים", מערכת נשק חץ 2 וחץ 3. הצלחת הניסוי מהווה אבן דרך חשובה ביכולת המבצעית של מדינת ישראל להגן על עצמה כנגד איומים קיימים ועתידיים בזירה.

מערכת חץ 3 נמסרה לחיל האוויר לשימוש מבצעי כבר בינואר 2017.

​​