Close search

 תרגיל רחב היקף במערכת הביטחון

​מערכת הביטחון החלה היום בתרגיל רח​​ב היקף לתרגול הכשירות והמוכנות לחירום בכלל מפקדות צה"ל, ובתוך כך יתקיים גם תרגיל העורף הלאומי של פיקוד העורף, "עמידה איתנה". במהלך השבוע יתקיימו תרגילים במספר מוקדים ברחבי הארץ וייתכן כי תורגש תנועת כוחות במרחב.

בניין משרד הביטחון.jpg

מטרת תרגיל העורף היא שיפור המוכנות של כלל הגופים בארץ מהרמה הלאומית ועד רמת האזרח לחירום. כבכל שנה, ניתן דגש על תרגול כוחות פיקוד העורף בשיתוף הרשות הלאומית לחירום, הרשויות המקומיות, ארגוני הביטחון וההצלה, מערכת החינוך וגופים ציבוריים ופרטיים.​​

התרגיל מהווה הזדמנות נוספת להכנת כלל הציבור למצבי חירום, לבחינת המערכות השונות, התיאום הבין-ארגוני ושיפור ההיערכות והמענה להתגוננות העורף בחירום.