Close search

בקרוב: מכשול מתקדם בדרום הר חברון

​​
מענה ביטחוני אפקטיבי. המכשול החדש

בהמשך להנחיית הדרג המדיני, משרד הביטחון בשיתוף עם צה"ל, מקים בחודשים האחרונים מכשול אפקטיבי במרחב דרום הר-חברון, בין תרקומיא למיתר. המכשול הנבנה ייתן מענה ביטחוני אפקטיבי כנגד פרצות, שאיפשרו מעבר שב"חים לעורף מדינת ישראל.

מינהלת הגבולות והתפר, אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון ופיקוד המרכז הם שמובילים את הפרויקט, שבמסגרתו הושלמו עד כה כ-30 ק"מ של מכשול, מתוך 42 ק"מ מתוכננים. המכשול החדש יורכב ברובו מחומה, שעליה יותקנו מערכות התראה, והוא יחליף את גדר הביטחון שהוקמה באזור בעשור הקודם.

העבודות להקמת המכשול צפויות להסתיים לקראת הקיץ, ועד להשלמתן באופן מלא ימשיכו צה"ל ופיקוד המרכז לפעול למען הגנתם של תושבי מדינת ישראל במגוון של אמצעים, גלויים וסמויים.