Close search

הושלמה עסקת הגומלין האיטלקית

משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה האיטלקי השלימו את עסקת הגומלין שנחתמה בין המדינות בשנת 2012, עם השלמת אספקת שני מטוסי ההתראה אווירית CAEW למשרד הביטחון האיטלקי על ידי נציגי משרד הביטחון והתעשייה האווירית.

מטוס לאיטליה.jpgהמטוס הראשון נמסר לפני שנה. גולפסטרים G-550 עם CAEW

ה-(CAEW (Conformal Airborne Early Warning & Control System היא מערכת התראה מוקדמת ובקרה אווירית, המותקנת על מטוס מנהלים גולפסטרים G-550. המערכת, שפותחה על ידי חטיבת אלתא של התעשייה האווירית, פועלת מבצעית כבר 12 שנים בחיל האוויר הישראלי. הגרסה שסופקה לאיטליה כוללת מכ"מ מתקדם יותר עם ביצועים משופרים, ומערך תקשורת תואם NATO שפותח במשותף ע"י אלתא והחברה האיטלקית LEONARDO. מטוס ה-CAEW הראשון, שנמסר לאיטליה לפני כשנה, השתלב היטב בחיל האוויר האיטלקי וביצע כבר מספר תרגילים משותפים עם חילות האוויר של נאט"ו וזוכה להערכה רבה מצד הלקוח.

ראש מפא"ת במשרד הביטחון, ד"ר דני גולד: "המערכת משקפת את שיתוף הפעולה העמוק והפורה בין משרדי הביטחון של איטליה וישראל, ואת ההבנה של כל צד את הצרכים והאתגרים שעומדים בפני האחר. במסגרת ההסכם, שאת אחד מתוצריו אנו רואים כאן לפנינו, חתמה ממשלת איטליה על עסקאות רכש גומלין עם התעשיות הביטחוניות הישראליות בהיקף של יותר מ- 4 מיליארד ש"ח. זאת בהמשך לרכש 30 מטוסי אימון לחיל האוויר, מתוצרת איטליה. שיתוף הפעולה הינו בהיקף גדול מאוד ומשמעותי לתעשייה הישראלית, ומאפשר מיצוי טכנולוגיות מתקדמות שמשמשות את צה"ל, לצד אספקת שני מטוסי התראה אווירית ולווין צילום עם יכולות המתקדמות בעולם".

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית: "אנו גאים שהשלמנו את חלקנו בשיתוף פעולה בין מדינתי זה עם מסירת אחד ממוצרי הדגל הטכנולוגיים המתקדמים ביותר של התעשייה האווירית למשרד ההגנה האיטלקי, תוך עמידה מלאה במפרט הטכנולוגי וההנדסי המורכב ובפרק זמן קצר. מטוס ההתראה המוקדמת CAEW השני שנמסר לאחרונה, מצטרף אל מערכות נוספות מבית התעשייה האווירית הלוקחות חלק פעיל במערך המודיעין האסטרטגי של איטליה,  הכוללות בין היתר לוויין תצפית מתקדם OPTSAT3000 ששוגר בקיץ האחרון. שיתוף פעולה זה הינו חלק מהידוק היחסים עם איטליה והתעשייה הביטחונית האירופית, ואנו מקווים להמשך והעמקת מגמה זו".

על מערכת CAEW

המערכת המותקנת על מטוס המנהלים הסילוני Gulfstream G550 היא פתרון ייחודי, הבנוי על מכ"מ המותקן "בלחיים" על צדי המטוס, באף ובזנב ומערכות מודיעין אלקטרוני מתקדמות. המטוס מותאם לתנאי טיסה מגוונים בטווח גדול מאוד ובמשך זמן טיסה ארוך ביותר. המערכת פותחה ע"י אלתא של התעשייה האווירית, והיא מאפשרת לספק תמונה אווירית וימית של מטרות בכל גובה, מזג אוויר וסוג קרקע, בכיסוי של 360 מעלות:

  • מכ"מ  בטכנולוגית (AESA (Active Electronically Scanned Array לגילוי, זיהוי ועקיבה של מטרות.

  • מערכת מודיעין אלקטרוני (ESM) לגילוי קורנים בטווח רחב של תדרים, המודדת באופן מדויק את הפרמטרים האלקטרוניים של כל קורן והפלטפורמה שעליה הוא פועל.

  • מערכת להגנה עצמית (SPS)  הכוללת סנסורים אקטיביים לזיהוי איומים המכוונים לעבר מטוס.

  • מערכת מיחשוב מרכזי להצגת תמונת מצב אווירית וימית ע"י שילוב המידע ממגוון הסנסורים.

  • מערך תקשורת תואם NATO שפותח במשותף ע"י אלתא והחברה האיטלקית LEONARDO.

מערכות תומכות קרקעיות המסופקות ע"י אלתא כוללות:

  • תחנה קרקעית של תקשורת לוויינית לשילוב דו-כיווני של מידע התראה ותמונה אווירית.

  • מערכת תכנון משימה ומערכת תחקור לניתוח נתונים לאחר המשימה.

  •  מערכת אימון שמספקת סביבה מציאותית לאימון צוותי מפעילים.