Close search

צי מובילי טנקים חדש לצה"ל

​משרד הביטחון השלים עסקה לרכש כ-90 משאיות "ראש גורר" אמריקניות בהיקף של כ-28 מיליון דולר, שיחליפו בהדרגה מובילי טנקים שמשרתים בצה"ל מאז שנות ה-70.

עבר התאמות לצרכים הייחודיים של צה"ל. גורר "נאביסטר"

בתום הליך מכרזי וסדרה ארוכה של בדיקות טכניות, השלים משרד הביטחון, באמצעות מינהל הרכש ומשלחת הרכש בארה"ב ובשיתוף עם עם אט"ל בצה"ל, עסקה גדולה להחלפת צי מובילי הטנקים הוותיק  של צה"ל. משאיות ה"מאן" וה"מאק" הישנות יוחלפו בראשי גורר אמריקנים חדישים מתוצרת חברת "נאביסטר", שיימסרו לצה"ל בהדרגה עד לסוף שנת 2018.  הכלים החדשים ייתוספו לעשרות מובילים מתוצרת חברת "וולוו" שנכנסו לשירות בצה"ל בשנתיים האחרונות. 

חברת "נאביסטר" האמריקנית זכתה בהליך מכרזי טכנו-כלכלי. ראש הסדרה נחת בחודש האחרון בישראל ונמצא בשלבי קליטה והדרכות. במקביל, החלה החברה בייצור הסדרתי של המובילים הצה"ליים החדשים. היקף העסקה, שנחתמה במשלחת ניו יורק על ידי מנהל יחידת רכש יבשה (ממש"ן 2) דודי כהן, נאמד בכ-28 מיליון דולר (העסקה היא חלק ממימוש כספי הסיוע האמריקני).

מוביל הטנקים החדש של צה"ל הוא מדגם אינטרנשיונל i5900 הפופולרי, שעבר התאמות לצרכים הישראלים המיוחדים. הוא כולל קבינה עם תא שינה מרווח ובו שתי מיטות, הנעה 6X4, מנוע 16 ליטרים ו-600 כ"ס, תיבת הילוכים רובוטית (18 הילוכים), הנדסת אנוש משודרגת (רעש מופחת, מושבים, מראות) ועוד.

ראש חטיבת רכש רכב וציוד ביחידת סגן ראש מנה"ר ליבשה, אילת נידם: "הגוררים החדשים, יחד עם עשרות מובילי ה'וולוו' שמשרד הביטחון רכש עבור צה"ל,  הם חלק מבניין הכוח עבור מרכז ההובלה בצה"ל להובלת כלי המרכבה והנמר המודרניים. הם מותאמים לכל מתארי הפעילות, בשגרה ובחירום, ויחליפו בהדרגה את משאיות ה"מאן" וה"מאק" המיתולוגיות, שהיו חלק בלתי נפרד מהנוף הצה"לי ב-40 השנים האחרונות".