Close search

לוויין התצפית "אופק 11" שלח תמונות ראשונות

​צוותי ההנדסה והתפעול של התעשייה האווירית ומינהלת החלל במפא"ת שבמשרד הביטחון הפעילו הערב (ה') בשעה 17:10, לראשונה, את המטעד של לוויין התצפית "אופק 11" והורידו תמונות ראשונות מהלוויין.  ​

 

נכנס למסלול סביר כדור הארץ. רגע השיגור של אופק 11

אופק שוגר ב-13.9 אחר הצהריים, נכנס למסלול סביב כדור הארץ, ואחרי שנוצר עמו קשר פתחו מהנדסי מינהלת החלל במפא''ת ומהנדסי התעשייה האווירית בסדרת הבדיקות שתוכננו מראש. מאז השיגור עסקו עשרות מהנדסים בפעולות לייצוב הלוויין ומערכותיו. צוותי משרד הביטחון והתעשייה האווירית הפעילו ובדקו בהדרגה ובאופן מבוקר את כל המערכות ותתי המערכות המרכיבות את הלוויין, כאשר לאורך כל הימים, מרגע השיגור, נשמרו קשר רציף ושליטה על הלוויין.  

במהלך השבוע האחרון נוהל מאמץ משותף בהובלת צוותי ההנדסה והתפעול של אנשי תעשייה האווירית ומנהלת החלל במפא"ת של משרד הביטחון.  מיטב המוחות הטכנולוגיים של מדינת ישראל, מכל זרועות הביטחון, החל מצעירים בני 20 ועד למהנדסים ותיקים בני 70, היו שותפים למאמץ.​​ היום הם הודיעו: הלוויין 'אופק 11' ייתן תפוקות מבצעיות.


​​

"אופק 11" פותח על בסיס ניסיון שצברה מערכת הביטחון בפיתוח לוויינים קודמים מסדרת "אופק", ששוגרו לחלל החל משנת 1988. את פיתוח וייצור הלוויין והמשגר הוביל משרד הביטחון, באמצעות מינהל החלל במפא''ת. התעשייה האווירית לישראל הינה הקבלן הראשי של הפרויקט, באמצעות מפעלי מבת חלל, מל''מ, אלתא, תמ''מ ואחרים. כמו כן שותפות בפרויקט אלביט מערכות, תעש מערכות, רפאל וחברות רבות נוספות. בפיתוח מעורבים באופן עמוק גם גורמי צה"ל שונים, בעיקר מחיל המודיעין וחיל האוויר והחלל.