Close search

"דנה" פורשת מהשירות

​במסגרת ריענון משק המשאיות היחידתיות המתיישן של צה"ל, מפרסם מינהל הרכש בימים אלה מכרז לאספקת 200 משאיות, עם אופציה לעד 200 משאיות נוספות. המכרז פונה לכלל יבואני המשאיות בארץ.

משאית דנה.jpg 

המשאיות היחידתיות משמשות להובלת ציוד גדודי בצה"ל בשגרה ובחירום. המשאיות החדשות יחליפו את משאיות ה"דנה" מתוצרת אינטרנשיונל ואת משאיות הפרייטליינר המתיישנות המשמשות את צה"ל זה שנים רבות, חלקן יותר מ-20 שנה.

המשאית שמגדיר המכרז תהיה במשקל של 12 טון ותכלול קרון סגור לנשיאת ציוד, במשקל של עד 3.5 טון ובאורך 4 מטר. נדרש מנוע דיזל ומערכות אוטומטיביות מתקדמות. מרבית המשאיות יהיו בתצורת 2*4, (ובודדות יגיעו בתצורת 4*4). במפרט הושם דגש על רמת בטיחות גבוהה והנדסת אנוש שתבטיח נוחות מרבית בסטנדרטים המקבילים לשוק האזרחי.

המשאיות יכללו: בקרת יציבות, בקרת שיוט אדפטיבית, מערכת בלימה אקטיבית, חיישני רוורס ומצלמה דרך מערכת המולטימדיה. למען נוחות הנהג נדרשים במפרט מושבים מתכווננים, מערכת מולטימדיה בעלת מסך מגע, שקעים לטעינת טלפון נייד ושקעי USB. מראות הצד יהיו פנורמיות ומחוממות חשמלית.