Close search

מנה"ר הכריז על זוכה במכרז האמבולנסים

​מינהל הרכש במשרד הביטחון הודיע הבוקר לחברת​ כלמוביל שהיא הזוכה במכרז האמבולנסים החדשים של צה"ל. היקף העסקה עומד על כ-40 מיליון שקלים וכולל כ-90 אמבולנסים ושירותי תחזוקה לשלוש שנים, עם אופציה לכ-80 אמבולנסים נוספים. ​

אמבולנס זוכה במכרז.jpg הדגם שזכה במכרז: ספרינטר 519 של מרצדס

במסגרת תוכנית אט"ל (אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל) לשדרוג האמבולנס הצבאי (הירוק), הוציאה יחידת הסגן לרכש יבשה במנה"ר- חטיבת רכב וציוד מכרז בנוהל מהיר במיוחד, כך שניתן יהיה להתחיל לספק את הרכבים לצה"ל כבר בסוף שנה זו.

במכרז זכתה חברת כלמוביל, שהציעה דגם ספרינטר 519 4X4 של חברת מרצדס, בעל מנוע 163 כ"ס ובמשקל כולל 4.6 טון.  היקף העסקה  כ-40 מיליון שקל, והיא כוללת כ-90 אמבולנסים שיסופקו לצה"ל, והסכם שירות ותחזוקה לשלוש שנים. דיגום האמבולנסים צפוי להיעשות אצל קבלן המשנה הישראלי, "חברת רדלר". מערך התחזוקה יהיה פרוש בכל הארץ ויאפשר טיפול וזמינות מלאה של כל צי האמבולנסים.

האמבולנסים  יהיו בעלי הנעה כפולה (4X4) ועל בסיס רכב מסחרי אחוד, בעלי יכולת נסיעה הן בתנאי שטח קשים והן בנסיעה על כבישים. זאת בניגוד להיום, שקיימת הפרדה בין אמבולנס לנסיעה בכביש ואמבולנס לנסיעת שטח. יכולת האמבולנס החדש לנסוע on road ו-off road תחסוך בעלויות ובכמות האמבולנסים ותאפשר שדרוג היכולות להצלת חיי אדם.

האמבולנסים החדשים גם יאפשרו לצה"ל להתמודד עם אירוע רב-נפגעים ולטפל בו זמנית בשלושה פצועים בשכיבה. האמבולנסים ייתנו מענה לשני צרכים עיקריים של צה"ל: צורכי שגרה - כאמבולנס רגיל, וכן כאמבולנס לטיפול באירוע רב נפגעים. וכולם יצוידו בציוד טיפול נמרץ. לצורך כך נדרש דיגום הרכב בהתאם, ואפשרות להכיל שתי אלונקות וכן מיטה שלישית.