Close search

הגשת מועמדות לעבודה

​פניות להעסקה במשרד הביטחון מתקבלות ביחידה לגיוס וקליטה באגף מינהל ומשאבי אנוש. לאחר קבלת הפניות מתקיים הליך של מיון ובדיקה מול המשרות הפנויות באגפי המשרד השונים בכל רחבי הארץ.

במידה שיהיה צורך יוזמן המועמד לראיון/המשך תהליך. חשוב לשים לב - עבור כל משרה יש להגיש מועמדות בהתאם למפורט במודעת הדרושים המפורסמת ברשימת המשרות הפנויות באתר זה.

כל פנייה נבדקת באופן אינדיבידואלי תוך חיפוש מיתאם בין כישוריו ויכולותיו של המועמד לבין צורכי המשרד. במקרה שלא תימצא התאמה ייכנסו נתוניו של המועמד למאגר המועמדים של משרד הביטחון. כמו כן, במקרה שבעתיד ישתנו הצרכים תהייה אפשרות לחזור אל המועמדים הרלוונטיים.

הסבר הגשת מועמדות

מועמד יקר, לפני מילוי טופס הגשת המועמדות אנו ממליצים לקרוא את הוראות המילוי לטופס:

שלב א'

לצורך הגשת המועמדות נבקשך לבחור בתפקיד שאליו הינך מבקש להגיש מועמדות או לרשום את מספר ההודעה/מספר המשרה.

להלן האשכולות:

• רכש - בכללותו רכש פרויקטלי, רכש מערכות ציוד ושוטף.

• כספים, תקציבים, כלכלה – דורש ידע בתחום הכלכלה, רכש (בחלק מהתפקידים), בקרה.

• תפעול משק ולוגיסטיקה – בכללותו שינוע. עבודה בתנאי שטח/חוץ. התפקיד שירותי ומצריך שליטה בתחום טכני.

• בינוי, מערכות ואחזקה – התפקיד מצריך שליטה בתחום טכני/בקרתי. במטה האגף או עבודת חוץ.

• משאבי אנוש – ארגוני/מינהלי. תודעת שירות גבוהה.

• רווחה ומינהלה – תפקיד שירותי וארגוני/מינהלי.

• קשרי חוץ וייצוא ביטחוני – התפקיד מצריך שליטה טובה בשפה האנגלית, עם עדיפות לשפות נוספות. בנוסף, נדרש ידע בתחום שיווקי וטכני.

• מחקר, פיתוח פרויקטים – שליטה בשפה האנגלית.

• מחשוב ותקשוב – ידע טכני, תחום ייעוצי/שירותי.

• ביטחון, אבטחה ומצבי חירום – בקרה, בחלקו דורש יכולת הדרכה.

• אבטחה – עבודה בתנאי שטח/חוץה 

• משק לשעת חירום  - עבודה בתנאי שטח/חוץ. מצריך יכולות הדרכה, ידע בתחום ייעוצי.

• ארגון בקרה וביקורת.

• תיעוד, רישום, ושימור הידע.

  • תחום הגרפיקה, צילום וכו' – מצריך ידע טכני. תפקיד שירותיה

  • עובדים סוציאליים – דרושה תודעת שירות גבוהה.

  • רופאים.

  • משפטים – ייעוץ משפטי ובקרה.

שלב ב'

מילוי פרטים אישיים – יש למלא את כל שדות החובה.

שלב ג'

מילוי פרטי השכלה + צירוף מסמכים, שירות צבאי, ידיעות כלליות.

שלב ד'

ניסיון תעסוקתי.

 

הגשת מועמדות

לטופס הגשת מועמדות לחץ/י כאן

לסיוע בהתקנת המוצרים ניתן להתקשר למוקד התמיכה  בטלפון 073-3876340 ולבחור בתפריט באפשרות 4.