Close search

נוהל הגשת תביעות

​​​​​

חטיבת תביעות וביטוח מטפלת, בין היתר, בתחומים הבאים:

 • תביעות נזיקין המוגשות על ידי אזרחים נגד מערכת הביטחון (נזקי גוף ורכוש).

 • תביעות לפיצויים בגין נזקי ציוד מגויס.

 • תביעות (גוף ורכוש) של ערביי השטחים בגין פעולות מערכת הביטחון.

 • תביעות (גוף ורכוש) בגין תאונות דרכים שבהן מעורב רכב צבאי.

חטיבת תביעות וביטוח אינה מטפלת בתביעות של מי שנפגע במהלך שירותו הצבאי עקב שירותו הצבאי וזכאי להכרה מכוח חוק הנכים (תגמולים ושיקום). לבירור בנושא זכויות נכי צה"ל או מצב תביעות מול אגף שיקום נכים יש לפנות למוקד הטלפוני של אגף השיקום בטלפון 03-7776777.

​ ​חטיבת תביע​​ות וביטוח 

טלפון

פקס/דוא"ל

​​

לשכה​

03-7380211/800

​03-7380018/ד​​וא"ל

תחום נזקי רכב צבאי (נזק רכוש לרכב צבאי ונזקי גוף​)

03-7380805​

03-7380558/דוא"ל

תחום תובענות בשטחים​

03-7380907

​03-7380565/דוא"ל

מחלקת תביעות גוף ורכוש נגד מערכת הביטחון​

03-7380907

03-7380565/דוא"ל​

כתובת למשלוח דואר​: חטיבת תביעות וביטוח, אגף היועץ המשפטי, משרד הביטחון
רח' קפלן 23, הקריה ת"א, מיקוד: 6473424​
 

תחום תובענות

התחום מטפל בתביעות פלסטינים נגד המדינה בשל פעילותם של כוחות הביטחון באזורי יהודה ושומרון וחבל עזה. להורדת טופס הודעה בכתב על נזק - לחץ/י כאן

 

תחום תביעות נגד מערכת הביטחון

התחום מטפל בתביעות של אזרחים ישראלים כנגד משרד הביטחון, בגין נזקי גוף ורכוש (למעט תאונת דרכים עם רכב צבאי) שאירעו להם כתוצאה מפעולות כוחות הביטחון. להורדת טופס הגשת תביעה לנזקי רכוש - לחץ/י כאן

 

תחום נזקי רכב צבאי

התחום מטפל בתביעות נזיקין בגין תאונות דרכים המוגשות על ידי אזרחים נגד מערכת הביטחון ופועל למתן פיצוי לנפגעי כלי רכב צבאיים של משרד הביטחון.

ניתן לקבל בירורים ומידע מעודכן אודות תביעות במענה קולי ממוחשב, בטל' 03-7380805, בכל ימות השבוע בין השעות 08:00-23:00.

בימים א', ג' ו-ה', בין השעות 08:30 - 12:30 תעמוד לרשותכם גם מוקדנית לבירורים נוספים בטלפון. 

 

נוהל הגשת תביעות בגין נזקים שנגרמו על-ידי כלי רכב צבאיים

תביעות בגין נזקי רכוש לרכב אזרחי

להגשת תביעה יש לשלוח אלינו את התיעוד המפורט להלן:

 • דוח שמאי ותמונות נזק מקוריות.

 • חשבונית תיקון וחשבונית שכר טרחה שמאי – מקוריות.

 • אישור אי-הגשה מקורי מחברת הביטוח שבה מבוטח הרכב או תצהיר בדבר העדר ביטוח מקיף במועד התאונה.

 • העתק רשיון הרכב.

 • אישור הפסדים מחברת הביטוח, במקרה שבו הופעלה הפוליסה.

את החומרים יש לשלוח לכתובת: ​

​משרד הביטחון
חטיבת ביטוח ותביעות
תחום נזקי רכב צבאי
רחוב קפלן 23 הקריה

תל אביב 6473424​​


​לאחר קבלת התיעוד הדרוש ייפתח תיק ויועבר למשטרה הצבאית לבדיקת גרסת הנהג הצבאי המעורב באירוע הנטען. עם קבלת תיק המשטרה הצבאית ובהתאם לקביעה בדבר אחריות הנהג הצבאי לקרות התאונה, ייבדק דוח השמאי מטעם התובע על ידי שמאי מטעם משרד הביטחון. 

עם סיום הבדיקות וגיבוש עמדה בתביעה, יישלח מכתב ובו סכום הצעה לפיצוי בצירוף כתב קבלה ושחרור. לאחר קבלת כתב קבלה והשחרור חתום על ידי התובע, בצירוף העתק דוגמת המחאה מחשבון הבנק שאליו יש להעביר את סכום הפיצויים, תועבר הוראת תשלום לאגף הכספים במשרד הביטחון, לביצוע התשלום.

על פי הנחיות החשב הכללי, משרדי הממשלה אינם מנפיקים המחאות תשלום, אלא מבצעים תשלומים ישירות לחשבון הבנק של הזכאי ולפיכך חשוב שיתוף הפעולה והעברת אסמכתא בדבר החשבון שאליו יועבר התשלום לו הנכם זכאים.

תביעות בגין נזקי גוף

להגשת תביעה יש לשלוח אלינו את התיעוד המפורט להלן:

 • אישור משטרה
 • תיעוד רפואי
 • תלושי שכר
 • קבלות וראיות להפסדים והוצאות

 

את החומרים יש לשלוח לכתובת:

​משרד הביטחון
חטיבת ביטוח ותביעות
תחום נזקי רכב צבאי
רחוב קפלן 23 הקריה

תל אביב 6473424​​​


לאחר קבלת התיעוד הדרוש ייפתח תיק ויועבר למשטרה הצבאית לבדיקת גרסת הנהג הצבאי המעורב באירוע הנטען. התיעוד שהועבר ייבדק ועם תום הבדיקה תישלח עמדתנו.