Close search

שירות תשלום לפנימיות חיל האוויר

​שוחר יקר,
באפשרותך לשלם בעזרת כרטיס אשראי עבור השירותים הבאים:

  • מבחני בגרות
  • דמי רווחת התלמיד
  • תשלומי פנימייה

לחיצה על הקישור תעביר אותך לדף בחירת הפנימיה לתשלום ולאחריה לדף תשלום. בדף זה עליך למלא את פרטי התשלום הנדרשים ולבצע תשלום. בסיום התהליך יתקבל אישור על התשלום.