Close search

​​נציב קבילות החיילים

מוסד נציב קבילות החיילים הנו גוף חוץ צבאי בלתי תלוי אשר הוקם בשנת 1972 על-פי חוק.
הנציב הנו אזרח אשר מתמנה לתפקיד עפ"י המלצת שר הביטחון בהתייעצות עם שר המשפטים​ ובאישור וועדת החוץ והביטחון של הכנסת.
על-פי חוק, אין על הנציב מרות בענייני מילוי תפקידו זולת מרותו של הדין.

הנציבות מהווה כתובת לחייל ולמיועד לשירות ביטחון  החש עצמו נפגע, לבן משפחה ולאדם הפונה מטעמו של החייל הנפגע. הנציבות מופקדת על בירור טענות, מתן סעד לחייל הנפגע כאשר קבילתו נמצאה מוצדקת, מתן מענה ענייני לפונים, איתור ליקויים והצבעה על הדרך לתיקונם-
זאת למען שמירה על זכויות הפרט בצה"ל וקידומן.

 • פרטים נוספים - {{item.category}}

  {{item.category}}

  האתר הרשמי: {{item.category}}
  • {{a.MODAddressStructureTitle}}

   פרטי התקשרות

   כתובת