| 23 באוקטובר 2014
 
 
  אגף משפחות והנצחה

אגף משפחות והנצחה

האגף פועל מאז 1.2.2005 כאגף ייחודי כנותן שירות למשפחות השכולות : הורים שכולים, אלמנות ויתומים. עד להקמתו ניתן השירות במסגרת אגף השיקום.

אגף משפחות והנצחה הינו גוף ממלכתי המבטא כבוד, הוקרה ומחויבות לנופלים
ולבני משפחותיהם.

עובדי האגף פועלים למתן שירות מקצועי , רגיש , ייחודי ומופתי לשיקום ולרווחת המשפחות השכולות.

לאתר אגף משפחות והנצחה - www.mishpahot-hantzaha.mod.gov.il

אגף משפחות והנצחה פועל מכוח שני חוקים עיקריים:
חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) תש"י - 1950
חוק בתי קברות צבאיים, תש"י - 1950

יחידת ההנצחה פועלת בכל הקשור לקבורה הצבאית .במקביל , נבחנת הזכאות של בני המשפחה השכולה לקבלת זכויות לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה.
משפחה המוכרת על ידי קצין התגמולים לקבלת זכויות מופנית למחוזות המטפלים.
האגף פועל בפריסה ארצית של מחוזות הנותנים שירות. לאגף שישה מחוזות הנותנים שירותי טיפול ומימוש זכאויות וארבעה מחוזות של שירותי הנצחה.
השירות ניתן על ידי עובדים סוציאליים , עובדי רווחה ועובדי יחידת הנצחה.
הסיוע המוענק למשפחות כולל טיפול רגשי בהתמודדות עם האובדן , תגמולים חודשיים ,הטבות בנושאים שונים והנצחת זכר הנופלים.
לראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל