| 26 באוקטובר 2014
 
 
  תלונות מהציבור

היחידה מטפלת בבירור תלונות שמתקבלות מהציבור הרחב אודות מגוון הפעילויות של משרד הביטחון ועובדיו ומתייחסת לתלונות המתקבלות ככלי לשיפור האיכות והשירות ולהפקת לקחים.

ראש היחידה לפניות ותלונות הציבור משמש, בנוסף לתפקידו, כנציב תלונות הציבור.

מהי תלונה?
פניה בכתב בלבד, הכוללת טענות על הפלייה או על ליקויים בטיב השרות ויחס לפונה, על ליקויים בתהליכי עבודה, בסדרי נוהל וכדומה. (פניה טלפונית אינה נחשבת כתלונה)

מהי פניה?
פניה בכתב או בטלפון, לבירור עניין או נושא כלשהו, רעיון או הצעה לרבות הצעת ייעול, קבלת מידע אישי או אחר, ועוד.

הנחיות כלליות להגשת תלונה:
רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר באחריות משרד הביטחון.
רצוי לקצר בדברים ולציין פרטים חיוניים בלבד שיקלו על בירור התלונה.
נבקש לציין עובדות בלבד.
יש להימנע מלציין פרטים שאינם בדוקים.
יש להימנע מלשלוח תלונה בדואר וגם בפקס' או בדוא"ל.

אילו פרטים חיוניים יש לציין בתלונה?
שם פרטי ושם משפחה.
מספר תעודת זהות מלא בן 9 ספרות.
כתובת מלאה כולל מיקוד.
מספר טלפון, פקס' ומספר טלפון נייד.
נושא התלונה.
על מה התלונה? ו/או נגד מי?
תאריך ושעת האירוע או האירועים.
מקום האירוע.
כל פרט אחר העשוי לסייע בבירור התלונה.
חתימה (בכתב-יד).
יש לצרף לתלונה מסמכים רלוונטיים ותכתובות קודמות בנושא.

באילו מקרים לא יתקיים בירור בתלונה?
תלונה על עניין שהוא תלוי ועומד בבית-משפט או בבית-דין או שבית-משפט או שבית-דין נתן בו פסק-דין.
תלונה על החלטה שלגביה נקבעה בחוק דרך לערעור בפני רשות שיפוטית או מעין שיפוטית.
תלונה אשר הוגשה כעבור שנה או יותר מיום האירוע. (אלא אם יש סיבה מיוחדת המצדיקה זאת)
תלונה המטופלת במקביל ומתבררת במשרד מבקר המדינה או ברשות אחרת.
תלונה שמהותה בירור עניין ו/או דרישה לפיצוי כספי מן הגופים החיצונים למשרד הביטחון.
תלונה אנונימית. (אלא אם יש סיבה מיוחדת המצדיקה זאת)
תלונה שאנו מכותבים בה לידיעה.

למי מגישים תלונה?
כתובת מרכזית למשלוח תלונות בדואר:
משרד הביטחון
אגף דוברות והסברה במערכת הביטחון
היחידה לפניות ולתלונות הציבור
לידי נציב תלונות הציבור
הקריה
תל-אביב 6473424
   
או לפקס' מספר: 03-6976711
   
או באמצעות הדואר האלקטרוני (דוא"ל): pniot@mod.gov.il
הבהרה: תלונה שהתקבלה בדוא"ל הכוללת נתוני זיהוי אישיים, תאומת על-ידינו עם המלין ותיחשב כתלונה חתומה.
   
בנוסף, ניתן לשלוח תלונות בכתב בלבד ובאמצעות הפקס' אל הרפרנטים לטיפול בתלונות הציבור באגפי משרד הביטחון, כלהלן:

מספר פקס תפקיד אגף / יחידה
03-6975364 ראש תחום ביקורת כספית אגף הכספים
03-6977340 עוזרת לתיאום ובקרה אגף מינהל ומשאבי אנוש
כולל: אותות ועיטורים
03-6976999 ראש תחום מבדק ובקרה אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים
כולל: יחידת המוזיאונים
03-7380525 ראש תחום גניזה ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון
03-6084585 רכזת לשכה בכירה אגף ביטחוני-חברתי
03-7766351 ראש תחום נהלים ובקרה אגף ההנדסה והבינוי
03-7380657 ראש תחום צד"ל ועוזר בכיר לערעורים ההקרן והיחידה להכוונת חיילים משוחררים
03-6934440 ראש יחידת בקרת הרכש מינהל ההרכשה והייצור
כולל: ההוצאה לאור
03-7380619 ראש תחום פניות הציבור ובקרה אגף משפחות והנצחה
08-6796442 עוזר בכיר לבקרת מכרזים אגף לסיוע ויצוא ביטחוני
03-9381053 עוזרת בכירה למנהל רמי"ם רשות מעברים יבשתיים
03-7185755 ראש תחום לפניות הציבור וניהול הידע האגפי אגף שיקום נכים

איך מתבצע תהליך בירור התלונה?
בעיקרון, תהליך הבירור יכלול את אבני הדרך הבאות:
אישור קבלת התלונה.
בירור ובדיקת התלונה.
מעקב אחר תהליך הבירור.
סיום הבירור בתלונה וקבלת החלטה בדבר תוצאות הבירור.
שליחת תשובה מסכמת למלין.


* כל ההנחיות מופנות לגברים ונשים כאחד

* מידע נוסף בנושא זה ניתן לראות ב -
   הוראה מס' 10.07 - טיפול בתלונות ציבור המתקבלות במשרד הביטחון.

לראש העמוד


 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל