| 31 באוקטובר 2014
 
 
   מערך המו"פ

המינהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת)

מערך המחקר והפיתוח הביטחוני בארץ מבוסס על שיתוף פעולה בין 3 נדבכים:

חילות וזרועות צה"ל המגדירים את צרכיהם באמצעי לחימה
גופי תכנון וניהול מו"פ במשרד הביטחון וצה"ל
התעשיות הביטחוניות (רפא"ל, תע"א, תע"ש ועוד) ומוסדות מחקר בהם מבוצעות עבודות המחקר והפיתוח.
המינהל למחקר, פיתוח אמל"ח ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הבטחון משמש כגוף מטה משותף למשרד הביטחון ולצה"ל, שאחראי להתווית מדיניות המחקר והפיתוח במערכת הביטחון.

פעילויות עיקריות של מפא"ת

מתוקף אחריותו מבצע מפא"ת את הפעילויות העיקריות הבאות:

בניית וקידום התשתית המדעית והטכנולוגית - באחריות מפא"ת לבנות ןלקדם את התשתית המדעית והטכנולוגית הדרושה להבטחת כושר פיתוח מערכות אמל"ח עתידי מתקדם לצורכי צה"ל. בניית התשתית מתבצעת על ידי קניית יכולת שליטה בספקטרום רחב של טכנולוגיות, על ידי טיפוח כח אדם ומוקדי ידע מדעיים וטכנולוגיים, וכן על ידי הבטחת קיומם התקין והיעיל של מתקני התשתית הדרושים לפיתוח אמל"ח מתקדם.

הכוונת פוטנציאל המו"פ - ייזום ובחינה של קונספטים חדשניים לאמל"ח עתידי בעל יתרון יחסי בשדה הקרב. קונספטים אלה מתבססים על ניצול הזדמנויות טכנולוגיות. פעילות זו מחיייבת שליטה ברמה המתקדמת ביותר בעולם (state of the art) בתחומים טכנולוגיים כמו: אוירונאוטיקה, אופטרוניקה, אלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה, מדעי המחשב, מכ"מ, תקשורת, חמרים, תהליכים ומבנים, סימולטורים ואמצעי ניסוי, רפואה צבאית ועוד.

רכש וניהול פרוייקטי פיתוח עבור זרועות וחילות צה"ל - מפא"ת הוא הגוף האחראי לרכישת פרוייקטי פיתוח העונים לדרישות זרועות צה"ל. פרוייקטים מרכזיים בעלי היקף תקציבי גבוה מתנהלים ע"י מינהלות פרוייקטים.
דוגמאות לפרוייקטי פיתוח בניהול מפא"ת: מזל"טים, טיל אויר-קרקע, טילי אויר-אויר, טיל נגד טילים להגנת ספינות, לייזר רב עוצמה ("נאוטילוס"), טיל ליירוט טילים בליסטיים ("חץ") ועוד.

ניתוח ותאום העבודה של כלל צה"ל בנושאי מו"פ - כגוף מטה המשותף למשרד הבטחון ולצה"ל מפא"ת מנתח ומתאם את פעילות המו"פ הבטחוני בצה"ל ובמערכת הבטחון.

קיום קשרים עם גורמים בחו"ל בנושאי התשתית והמו"פ הבטחוני

בנוסף מפעיל מפא"ת את פרוייקט "תלפיות" להכשרת מתגייסים לצה"ל ושילובם בתחומי המו"פ הבטחוני ואת פרוייקט "מילגות קציר" לטיפוח כח-אדם טכנולוגי איכותי. כמו כן נותן מפא"ת שירותי מידע לעוסקים בכל מסגרות המו"פ במערכת הבטחון.

לראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל