| 1 בנובמבר 2014
 
 
  יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון
 

במשרד הביטחון פועלת יחידת המוזיאונים המאגדת שניים עשר מוזיאונים, בהם מרוכזים אלפי ממצאים, שמציגים את תולדות כוח המגן העברי בארץ - ישראל והתפתחותו מראשית "חיבת - ציון" ועד ימינו, והתפתחות הכוח הצבאי של צה"ל.
המוזיאונים, שחלקם ממוקמים במבנים ההיסטוריים בהם התרחשה הפעילות המוצגת בהם, מגוונים מאוד ומשקפים את ריבוי הפנים של היישוב היהודי שהתפתח בארץ במהלך המאה העשרים.

מטרת הפעילות של יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון, הינה להמחיש את מלחמתו של עם ישראל על קיומו העצמאי בארצו, ולהנחיל את מורשת הקרב של כוחות המגן ושל צה"ל, לנו ולדורות הבאים.

כל מוזיאון מקיים פעילות בה משתלבים תיעוד, הנצחה ופעילות חינוכית מגוונת. כל המוזיאונים מציעים תצוגות חדשות ואולם מתאים לימי עיון.

הנכם מוזמנים לבקר במוזיאונים, לסייר במנהרת הזמן מאז ראשית הציונות, ולחוות את האירועים הביטחוניים, אשר התרחשו לפני קום המדינה ולאחר הקמתה.

המוזיאונים הפועלים במסגרת יחידת המוזיאונים במשרד הבטחון:
מוזיאון "השומר" כפר גלעדי.
מוזיאון אסירי המחתרות - ה"הגנה", אצ"ל, לח"י - עכו.
מוזיאון ההעפלה וחיל הים ע"ש דוד הכהן - חיפה.
מוזיאון ג'וערה - בסיס גדנ"ע ג'וערה.
מוזיאון בית הגדודים - אביחיל - נתניה.
מוזיאון ה"הגנה" ע"ש אליהו גולומב.
מוזיאון הפלמ"ח - ת"א.
מוזיאון האצ"ל- ת"א.
מוזיאון האצ"ל בתש"ח ע"ש עמיחי פאגלין "גידי"-ת"א.
מוזיאון לח"י ע"ש אברהם שטרן "יאיר"- ת"א.
מוזיאון בתי האוסף לתולדות צה"ל - ת"א.
מוזיאון אסירי המחתרות - ה"הגנה", אצ"ל, לח"י - ירושלים.

כניסה באתר זה ל"כרטיס הביקור" של כל מוזיאון מאפשרת רקע כללי על הנושאים והתכנים המוצגים בו, צפייה בסרט על המוזיאון, בתוספת פרטים חשובים למבקרים (שעות ביקור, כתובת, טלפון ועוד).


לראש העמוד


 
 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל