| 25 באוקטובר 2014
 
 
  מוזיאונים

מוזיאון הפלמ"ח
תל אביב

הפלמ"ח - פלוגות המחץ של ארגון ה"הגנה" הוקם בשנת 1941 עקב חשש מפלישת כוחות גרמניים לארץ.

בכך מומשה שאיפת ארגון ה"הגנה" להקמת כוח צבאי סדיר, שיהווה תשתית להתמודדות עתידית בכוחות הערביים.

מוזיאון הפלמ"ח הינו מוזיאון חוויתי המעביר למבקר באמצעות סיפורם של היחיד והקבוצה את מורשת הפלמ"ח עם הקמתו, כאשר צועדים לאורך סיפור הפלמ"ח, דרך האימונים, המאבק בבריטים, הבאת המעפילים ועד למלחמת העצמאות, שהיוותה את שיא פעילותו של הפלמ"ח.

התצוגה פורשת סיפור אנושי מרתק המלווה בתפאורות תלת-ממדיות, סרטים ואפקטים רבים המשלבים חומרים דוקומנטרים.

הסיור בתיאום מראש בלבד ונמשך כ- 90 דקות. הסיור מתבצע בקבוצות של עד 25 איש (מבקרים בודדים ישולבו, בתיאום מראש, בקבוצות).

מוזיאון הפלמ"ח
רח' חיים לבנון 10
רמת אביב, תל - אביב.
טלפון: 03-6436393
פקס: 03-6436964
 
דוא"ל :palmach_museum@mod.gov.ilשעות הביקור:
המוזיאון פתוח בכל ימות השבוע פרט לשבתות וחגי ישראל.
הביקור בתיאום מראש בלבד.
מחיר כרטיס כניסה: מבוגר - 30 ש"ח, נוער, סטודנט, גימלאי - 20 ש"ח
הכניסה מגיל 6 ומעלה.
דוברי אנגלית, ספרדית, רוסית וצרפתית יקבלו אוזניות תירגום.חומר נוסף בנושא הפלמ"ח ומוזיאון הפלמ"ח ניתן למצוא באתר
"עמותת דור הפלמ"ח" - www.palmach.org.il


לראש העמוד 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל