| 23 באוקטובר 2014
 
 
  מוזיאונים

מוזיאון האצ"ל בתש"ח
"ע"ש עמיחי פאגלין "גידי
תל אביב

מוזיאון האצ"ל בתש"ח נועד להנציח את 41 לוחמי "הארגון הצבאי הלאומי (אצ"ל)" שנפלו במערכה על יפו. והוקם באזור הקרב על שפת ימה של העיר.

המוזיאון שוכן בהריסות מבנה שהוקם ב-1900 על ידי איש עסקים יהודי שבא לבנות את ביתו בארץ ישראל. ב- 1914 נסע לרוסיה לעסקיו ונהרג במלחמת העולם הראשונה. ערבים מיפו השתמשו במבנה למגורים, תעשייה ומסחר. משפחה יהודית אחת התגוררה בעליית הגג במבנה עד שנאלצה לברוח במאורעות תרצ"ו.

המוזיאון הינו שילוב של ישן וחדש, בניין מאבני כורכר עם שילוב ארכיטקטוני של מבנה זכוכית שתוכנן על ידי האדריכלים ניב אמנון, שוורץ אמנון ודני שוורץ. באולם התצוגה ניתן לראות כלי נשק, מסמכים היסטוריים, צילומים, סרטים, קטעי עיתונות ומפות.

התצוגה מתמקדת בפעילות האצ"ל להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בשנת תש"ח, החל מהחלטת החלוקה של האו"ם, ביום כ"ט בנובמבר 1947 (ט"ז כסליו תש"ח) ועד השתלבות האצ"ל בצה"ל ב- 1 ביוני 1948. במוקד התצוגה תיאור המערכה של האצ"ל ביפו שנועדה להסיר את האיום מעל תל-אביב.

במוזיאון, קיימת, עמדת מידע והנצחה ממוחשבת העומדת לרשות קהל המבקרים.
במקום אולם הרצאות ובו כ- 120 מקומות לימי עיון; כנסים וספריית עיון.
המוזיאון פועל במסגרת יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון.
במוזיאון חדר הנצחה לארבעים ואחד לוחמי הארגון הצבאי הלאומי, אשר נפלו במערכה על כיבוש יפו.

מוזיאון האצ"ל בתש"ח
ע"ש עמיחי פאגלין
כתובת: רחוב נחום גולמן 2, גן צ'ארלס קלור, תל-אביב- יפו
טלפקס: 03-5177180, 03-5172044
 
מען למכתבים: האצ"ל בתש"ח יחידת המוזיאונים משהב"ט דרך יעקב דורי קריית אונו מיקוד 55570
דוא"ל :Etzel48_museum@mod.gov.ilשעות הביקור:

ימים א'- ה' 16:30 - 08:00
מחיר כרטיס כניסה: מבוגר - 15 ש"ח, נוער, סטודנט, גימלאי - 10 ש"ח
כוחות הביטחון, נכי צה"ל ומשפחות שכולות ללא תשלום.חומר נוסף בנושא האצ"ל ניתן למצא באתרים :
ארכיון ומכון ז'בוטינסקי - www.jabotinsky.org
אתר מוזיאון האצ"ל בתש"ח - www.gal-ed.co.il/etzel
אתר האצ"ל - www.etzel.org.il


לראש העמוד


 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל