| 24 באוקטובר 2014
 
 
  The Encryption Order

(An unofficial translation from Hebrew)

Law Governing the Control of Commodities and Services - 1957 (5717) Order Regarding the Engagement in Encryption Items - 1974 (5734).
Declaration Regarding the Control of Commodities and Services (Engagement in Encryption Items) - 1974 (5734).
Declaration Governing the Control of Commodities and Services (Engagement in Encryption Items) (Amendment) - 1998 (5758).
 
         
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
משק לשעת חירום
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
צור קשר
          תשלומים מקוונים
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
עיסוק באמצעי הצפנה
                                תשלומים מקוונים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
הודעות הדובר
אתר מרחב התפר
הוצאה לאור
הכרזות
הכשרת עתודה
פרויקט תלפיות
תכנית פסגות
אתר מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
צפייה באישורי תשלום
מכרז
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
צפייה באישורי תשלום