| 26 באוקטובר 2014
 
 
  גופי ההרכשה

  הגופים הארגוניים בתוך משרד הביטחון המופקדים על ביצוע רכש , לסוגיו השונים,
עבור צה"ל:
מינהל ההרכשה והיצור (מנה"ר)
מינהל המחקר והפיתוח (מפא"ת)
אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן)
אגף ההנדסה והבינוי
מינהל מעבר צה"ל דרומה
מינהלות התוכניות (פרוייקטים מרכזיים)
משלחות הרכש בחו"ל

מינהל ההרכשה והייצור (מנה"ר)

מנה"ר הוא גוף הרכש המרכזי של משהב"ט לרכישת מוצרים, שירותים, פריטים, מכלולים, מערכות נשק ושירותי אחזקה למערכות, לרבות סוגי ציוד שונים ואמצעי לחימה עבור צה"ל ומשהב"ט.

מנה"ר מבצע הרכשה לפי הצרכים המבצעיים והלוגיסטיים של צה"ל: באיכות, במחיר ובלוחות זמנים מיטביים, כמו כן פועל גם לפיתוח התשתית התעשייתית הביטחונית בארץ, במגמה להרחיב ולהעמיק ייצור מקומי ולצמצם ייבוא ביטחוני.

מנה"ר פועל גם לפיתוח התשתית התעשייתית הביטחונית בארץ, במגמה להעמיק ולהרחיב יצור מקומי ולצמצם יבוא ביטחוני.

לצורך ההרכשה בחו"ל, מנה"ר מכוון ומתאם את משלחות הרכש של המשרד בניו – יורק ובפריס.

המסגרות הארגוניות במנה"ר המופקדות על ההרכשה הן בתחומים: מודיעין ותקשוב, אוויר וים, יבשה, תחזוקה, שירותים.

מנה"ר מטפל גם באישור ספקים ויצרנים, בדיקות של כושרם הטכנולוגי, רמת איכותם ועוד.

מנה"ר מוסמך לתקן 9002 ISO, והתנסה בתהליכי שיפור באמצעות מודל האיכות האירופאי (EFQM).

הפעולות הנעשות במסגרת תהליך ההרכשה הן: ניהול מאגר ספקים, איתור מקומות רכש, קביעת שיטת הרכש, קיום הליך תחרותי, סיכום המחיר, סיכום תנאי ההזמנה, הוצאת ההזמנה, מעקב אספקות, הסדרת השינוע לצבא, אישור חשבוניות. מל"ן (אגף המחשוב) מבצע בתהליך זה את קליטת הדרישות מצה"ל, הפיכתן לפקודות רכש, פיקוח ובקרה באמצעות המחשב. אגף הכספים (אכ"ס) מבצע במסגרת תהליך הרכש: פיקוח תקציבי וביצוע התשלומים לספקים. בתהליך כולו יש מספר מנגנוני בקרה. העיקריים שבהם: מבדק פנימי, בדיקה כלכלית, בדיקה הנדסית.

המחלקה היא התא הארגוני הבסיסי המבצע את הפעולות העיקריות של ההרכשה והיא מתמחה בסוגי רכש לפי ציוד או טכנולוגיות. מספר מחלקות מאוגדות למערכה. מספר מערכות מאוגדות בחטיבה. כל אחד מסגני ראש מנה"ר ממונה על חטיבות ומערכות.

מנה"ר מפעיל עשרות "מטות תוכניות" שהם צוותים משימתיים קבועים לניהול פרויקטים, בשיתוף עם גופי צה"ל וגופי משרד נוספים.

בראש מנה"ר עומד סמנכ"ל ור' מנה"ר.


מינהל המחקר והפיתוח (מפא"ת)

מינהל מחקר, פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מינהל מפא"ת) הוא גוף משותף למשהב"ט ולצה"ל, המופקד במעהב"ט על מחקר ופיתוח של אמצעי לחימה ועל תשתית טכנולוגית.
מטרת העל מטרת העל של מפא"ת היא: להבטיח למדינת ישראל את היכולת לפתח את אמצעי לחימה הדרושים לבנין צה"ל ועוצמתו.
מטרות מפא"ת הן:
לפתח, לרכוש ולקיים את הטכנולוגיות, הידע, כוח האדם המקצועי, מתקני הניסוי, התשתיות ומוסדות המחקר והפיתוח הנחוצים לפיתוח אמצעי הלחימה הדרוש לצה"ל.
להנביט ולהדגים באמצעות קדמי פיתוח, רעיונות טכנולוגיים לפיתוח אמצעי לחימה חדשני.
לרכוש בצורה מיטבית את המחקר והפיתוח עבור צה"ל. (מתקציב הזרועות)
לנהל את תוכניות הפיתוח והייצור של מערכות הנשק העיקריות שבהן קיים מרכיב פיתוח גדול, באמצעות מינהלות תוכנית ומטות תוכנית.
לפעול כגוף המטה לנושאי המחקר, הפיתוח והתשתית הטכנולוגית במעהב"ט-במשהב"ט ובמטכ"ל .
לקיים ולטפח שיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח עם מדינות ידידות בעולם.
המשימות העיקריות של מפא"ת לאור המטרות הנ"ל :
הכנת תוכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות למחקר טכנולוגי ומדעי, בדיקות היתכנות, קדמי פיתוח, מוקדי ידע ומתקני תשתית הדרושים לפיתוח אמצעי לחימה לצה"ל.
התווית מדיניות המחקר, הפיתוח והתשתית הטכנולוגית במעהב"ט.
יזום ובחינת תפיסות חדשניות לאמצעי לחימה עתידי לצה"ל, שיש לו יתרון יחסי משמעותי בשדה הקרב.
רכישת המחקר והפיתוח המבוצע עבור צה"ל.
הכשרת מנהיגות מדעית וטכנולוגית לצה"ל ולמשהב"ט בתחום המחקר והפיתוח הביטחוני.
טיפוח קשרים ושיתוף פעולה בתחום המחקר והפיתוח הביטחוני עם מוקדי ידע בארץ ובחו"ל.
מינהל מפא"ת פועל כמסגרת ארגונית משותפת לצה"ל ולמשהב"ט בתחום המחקר והפיתוח הביטחוני.
גופי הביצוע המרכזיים הם: פיתוח אמצעי לחימה, מחקר ותשתית טכנולוגית, קשרי חוץ וכן מינהלות תוכניות שהן מסגרות ארגוניות לניהול פרויקטים מרכזיים. במפא"ת יש גופי מטה וסיוע בתחומי התכנון והתפעול, המחשוב, משאבי אנוש, ההתקשרויות, הביקורת, הביטחון והמינהלה.
כדוגמה למינהלות במפא"ת נציג את מינהלת "חומה"- טיל החץ ומערכותיו.
למינהלת אחריות כוללת לפרוייקט (פיתוח, הצטיידות, לוגיסטיקה, שיפורים וכד'). המינהלת מופקדת על כלל פעילות מעהב"ט הקשורה בנושא. היעוד הוא: גילוי, ירוט והשמדה של טילי קרקע-קרקע בליסטיים המכוונים לישראל. המערכת כוללת את הטיל והמשגר, המכ"מ ומרכז ניהול הירוט. המערכת מבצעית.

אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן)

בראש האגף עומד סמנכ"ל ור' אמו"ן.
אגף מבצעים לוגיסטיים ונכסים (אמו"ן), מהווה את גוף התיאום, התכנון והניהול לפעילות המבצעית, התפעולית והלוגיסטית של משהב"ט (בשגרה ובחירום) ומשמש מערכת לתכנון, אחזקה וניהול לנכסים, לתשתיות, ולהגנת הסביבה. כמו כן, תפקידו לתאם, לתכנן ולנהל פרויקטים ואירועים לאומיים של המשרד והמדינה. האגף מופקד על הטיפול בנושאים הבאים: ניהול מבצעים לוגיסטיים משרדיים ולאומיים, לוגיסטיקה ואחזקה; שינוע מכס ותובלות בארץ ובחו"ל; תכנון וניהול נכסים, הגנת הסביבה ותשתיות; היערכות לשע"ח במשהב"ט; הפעלה ושליטה (מבצעים); בטיחות וגהות, ניהול תקציבי תפעול; הוצאה לאור; מוזיאונים; רשומות ומגנזה, פינוי מוקשים בישראל.

המסגרות הארגוניות העיקריות של האגף ותפקידיהן העיקריים:
לוגיסטיקה ואחזקה
תכנון מערך האכלוס והדיור במשרד, ניהול ואחזקת הדירות, המבנים והמתקנים של משהב"ט בכל רחבי הארץ. מתן שירותי אירוח, הלנה והסעדה, עבור עובדי המשרד ועבור משלחות ולאירועיםומבצעים לוגיסטיים. הצטיידות, ניפוק, וניהול המלאי של כלל אגפי המשרד: ציוד, מיכון משרדי, מכשירי חשמל, חומרי גלם ופריטים הדרושים לביצוע אחזקה שוטפת. מתן שירותי גרפיקה ממוחשבת וצילום עבור אגפי המשרד ויחידותיו. ניהול משק הרכב של המשרד, כולל הסעת משלחות רשמיות מהארץ ומחו"ל.
שינוע מכס ותובלות
הרכשת כל שירותי התובלה האווירית והימית לחו"ל וכל שירותי התובלה הפנים ארצית עבור מעהב"ט, ברגיעה ובשעת חירום, לרבות משלוחי יבוא ויצוא מיוחדים או בעלי רגישות ביטחונית מיוחדת. ניהול תחום המכס של מטעני יבוא ויצוא של מעהב"ט ומשרדי ממשלה אחרים. הנחיית מערכת המכס בנושא מיסי יבוא וקביעת ציוד לחימה, בהתאם למדיניות המשרד בכל הקשור למטעני משהב"ט ומשרדי הממשלה. מתן רישיונות לייבוא אמל"ח (חמרי נפץ וכלי ירייה) עפ"י "צו ייבוא חופשי התשע"א -2011".
תכנון נכסים הגנת הסביבה ותשתיות
קביעת מדיניות, הכוונה וניהול המקרקעין של מעהב"ט. אחריות לפעולות התכנון, רכישה, הקצאה, מכירה, הפקעה ושיווק של מקרקעין ונכסים עבור מעהב"ט בישראל וביו"ש. ייזום ויישום מדיניות משהב"ט באשר לפינוי מחנות צה"ל ותכנון המחנות מחדש. טיפול וניהול מערך ההסדרים המוניציפאליים בהם מחויבת מעהב"ט מול הרשויות השונות (ארנונה, אגרות והיטלים) ומתן מענה לשירותי צריכה ותשתית (מים, חשמל, ביוב) למחנות צה"ל ומתקני משהב"ט. אחריות לתחום הגנת הסביבה והתשתיות במעהב"ט, כולל תיאום חיבור מתקני מעהב"ט לתשתיות האזרחיות.
שע"ח
אחריות מטה להיערכות תפעול וריכוז נושאי שעת חירום במשהב"ט (כולל: חמ"לים אגפיים), לרבות: תכנון, ארגון, תיאום, בקרה ודיווח הקשורות בהיערכות לשע"ח; קיום מגעים עם גורמים ציבוריים ופרטיים; רישום מקרקעין ומתקנים המשמשים את מערך הגיוס של מעהב"ט ברגיעה ובחירום.
הפעלה ושליטה
אחריות על הפריסה המבצעית של משהב"ט, יישום פרויקטים מבצעיים. ניהול ואחזקה של חדר המצב המשרדי, כולל החמ"ל המשרדי. אחריות לנושאי בטיחות וגהות במשהב"ט.
יחידת המוזיאונים
ניהול, תפעול ואחזקה של מוזיאוני משהב"ט לרבות:
1) הנחלת מורשת הקרב של כוחות המגן של צה"ל לנו ולדורות הבאים.
2) הצגה והמחשה של מלחמת העם בישראל על קיומו העצמאי בארצו.
3) אצירת המוצגים הקשורים להתפתחות כוח המגן של הישוב בארץ ישראל ובהתפתחות הכוח הצבאי של צה"ל.
רלפ"ם
אחריות לקביעת מדיניות וסדרי עדיפויות בנושא פינוי מוקשים בישראל, תוך ראייה לאומית ובשיתוף פעולה עם צה"ל, משרדי הממשלה האחרים, רשויות מקומיות וגורמים נוספים. אחריות להפעלת ועדה מייעצת לשר הביטחון בנושא.

אגף ההנדסה והבינוי


אגף ההנדסה והבינוי פועל במשהב"ט החל מ - 1.1.12 , במקום אגף הבינוי במשהב"ט ובמקום מרכז בינוי 5600 בצה"ל.

אגף ההנדסה והבינוי מופקד על תכנון הנדסי, הקמה, אחזקה ופיתוח של הבינוי עבור צה"ל ומשהב"ט ברגיעה ובחירום. זאת תוך ראייה כוללת, מקצועיות, זמינות, איכות ושילוב היבטים כלכליים ובשיטות התקשרות חדשניות ומתקדמות.

אגף הבינוי מבצע, באמצעות קבלנים, עבודות בינוי מסוגים שונים: הקמה ושיפוץ מחנות ומתקנים, סלילת דרכים וכבישים, שילוב מערכות תשתית (חשמל, מיזוג אויר, מים, ביוב); הקמת שדות תעופה; בניית ביצורים, קווי הגנה, גדרות ביטחון ומערכת הגנה ומקלוט במועצות מקומיות וביישובים; בינוי אזרחי מסוגים שונים כגון: בנייני מגורים במחנות, בנייני משרדים ובינוי עבור גופים במעהב"ט האזרחית.

האגף מאורגן על בסיס של מטה ו - 4 מחוזות בינוי לפי חלוקה גיאוגרפית. כל מחוז בינוי אחראי לעבודות שבתחומו. המחוזות הם: צפון, מרכז, דרום, נגב.


מינהל מעבר צה"ל דרומה


מערכת הביטחון נוטלת חלק בפעילויות הממשלה לקידום ופיתוח הנגב. התוכנית להעברת מחנות צה"ל ממרכז הארץ לנגב היא פרויקט מרכזי של משרד הביטחון וצה"ל בתחום הבניה והתשתיות.

המורכבות במימוש התוכנית רבה, ועלויותיה גבוהות יחסית. היא מחייבת תיאום מירבי של ההיבטים ההנדסיים, התקציביים והתפעוליים בתוך מערכת הביטחון ומול רשויות וגופים אזרחיים רבים, תוך שמירת המשאב האנושי בצה"ל.

מימוש התוכנית יאפשר צמצום משמעותי של נוכחות צה"ל בערים ובמרכז הארץ, במקביל למעבר לפריפריה שייעשה כחלק מהמהלך הלאומי לחיזוק הנגב בכל תחומי החיים: תעסוקה, מגורים, חינוך, תחבורה, קהילה ועוד.

במשהב"ט הוקם "מינהל מעבר צה"ל דרומה" שיפעל כאגף ויהיה אחראי על מכלול רכיבי התוכנית, לרבות: סמכויות ניהול ובקרה (בהקשר ליעדים, ללוחות זמנים ועלויות), וסמכויות ייצוג מול הגורמים המעורבים שמחוץ למעהב"ט.

ראש המינהל כפוף למנכ"ל משהב"ט.


לראש העמוד


 
 
שר הביטחון
מנכ"ל משרד הביטחון
משרד הביטחון מבנה ותפקידים
הוראות ונהלים
דו"ח שנתי לפי חוק חופש המידע
דרושים
שיקום
אגף ביטחוני חברתי
אתר חיילים משוחררים
מועדון תעסוקה - ספקים
פניות הציבור
תביעות נזיקין
טפסים
טופסי בדיקות ביטחון
צור קשר
          תשלומים מקוונים
בקשות תמיכה
אתר סחר אלקטרוני
           רכש, מכרזים וספקים
                                מכירות
ייצוא ביטחוני
                              תערוכות
אגף הפיקוח על היצוא הביטחוני
עיסוק באמצעי הצפנה
              תשלומים מקוונים
סוכנים
מערך המחקר והפיתוח
לקט מו"פ
מחקר רפואי
קול קורא לעבודות מחקר
פרוייקט החץ
                    טיפוח והכשרה
אתר יזכור
הנצחה
המוזיאונים
אותות ועיטורים
פדויי שבי
ארכיון צה"ל ומעב"ט
יצחק רבין
              הודעות אגף דוברות והסברה במעהב"ט
אתר מרחב התפר
העברת מחנות צה"ל לנגב
הוצאה לאור
הכרזות
קיצור שירות החובה
            תקציב הביטחון
תזכירי חוק
וטיוטות חיקוקים
תכנית תלפיות
תכנית פסגות
תכנית מלגות קציר
תהליכי הרכשה
מידע לספקים
אתר סחר אלקטרוני
מכרזים
מדדים
תעריפים
דירות
ציוד
עודפי נשק ותחמושת
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
AUSA Site
MSPO Site
Eurosatory Site
Paris Air Show Site
Aero India Site
LAAD Site
DSEI Site
IDEF Site
Seoul Air Show Site
Defexpo Site
FIDAE Site
Asian Aerospace Site
Spokesperson Announcements
Encryption Control Regulation
Campaign Ribbons
Museums                                    
Sibat Exhibitions                        
 
Relocation of Israeli MOD infrastructure
Sibat Site
Security Fence Site
Arrow Weapon System Site
 
IDF Site
Ministry of Foreign Affairs Site
Missing in Action Site
Sales
Catalog
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
מכרז
               חופש המידע
נסיעות לחו"ל
מוזיאון ח"א
ארכיון צה"ל ומעהב"ט
שוחרים ח"א
בטאון ח"א
עיתון מערכות
עיתון במחנה
וועדת ערר משרתי קבע
גדנ"ע תקשוב
פנימייה צבאית אור עציון
תשלומי קנסות\פיצויים\ערבויות בתי הדין הצבאיים
מעבר סחורות רשות מעברים יבשתיים
ארכיון גלי צה"ל
צפייה באישורי תשלום
הודעות
אירועים
תמונות
תגובות
פרוייקטים
דברי הסבר בלתי-מסווגים 2011 - 2012
תקציב הביטחון 2010
תקציב הביטחון 2009
תקציב הביטחון ותכנית ההתייעלות - נתונים ומגמות
תקציב הביטחון 2008
טפסים - כללי
טפסי בדיקות ביטחון
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל
תשלום אגרות למשהב''ט
תשלום אגרות לצה''ל