Close search

דוחות שנתיים

מכוח האמור בסעיף 557 (א) לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו - 1955, מגיש נציב קבילות החיילים לשר הביטחון ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת דין וחשבון על פעילות נציב קבילות החיילים לשנה שחלפה.

דוח זה מוגש גם לנשיא המדינה, וכן הוא נשלח לרמטכ"ל, לצמרת צה"ל ולמפקדים בצה"ל- בסדיר ובמילואים. מטרת שליחתו היא בעיקר להביא לפני המפקדים בדרך ישירה ובלתי-אמצעית את הנושאים העיקריים שבהם מטפל הנציב, שהרי בשמם ובשם חייליהם הוא פועל.

נושא
שנה
{{a.MODListFormsPublishDate | date : 'yyyy'}}