Close search

תביעות נזיקין - בירור בנוגע למצב תביעות רכוש

תביעות נזיקין

תביעות נזיקין

לבירור בנוגע למצב תביעות רכוש בלבד יש לסמן אחת מהאפשריות הבאות:
פרטי בחר האירוע
מספר סידורי ומספר אירוע
  • דוגמה: ארוע 199 לשנת 2014 יש להקליד 2014199
תאריך תאונה ומספר רכב
  • :
  •  
  • מערכת ההגנה על אתר זה מצריכה קוד גישה. הקש את קוד הגישה בתמונה המופיע בצד ימין