Close search

בית הכנסת בקריית ההדרכה

​מיקום: קריית הדרכה – עיר הבה"דים

סטטוס: ביצוע

synagogue.jpg


בית הכנסת יוקם כמבנה גדול אשר יוצב במרכז עיר הבה"דים ואשר ישמש, בנוסף לשני בתי כנסת קטנים יותר, את החיילים המשרתים בקריית ההדרכה.