Close search

מחנה שורה

​סטטוס: בביצוע

מחנה שורה הינו מחנה קיים אשר יקלוט יחידות המפונות במסגרת הסכם שוה"ם מבסיסים תל השומר וצריפין. המחנה מחולק לשניים, חלקו מיועד למרה"ס וחלקו לאכלוס היחידות השונות. 

שורה.pngמדובר במחנה היסטורי מתקופת הבריטים, כאשר במסגרת אכלוסו המחודש ישופצו שלושה מבנים לשימור מתקופת המנדט ויונצלו מספר מחסנים קיימים לצד בנייה חדשה. המחנה מכיל מרקמים ירוקים אשר תורמים לתחושה הפסטורלית במחנה.
shura2.pngshura3.pngshura1.png
במסגרת הקמת המחנה יוקמו מבנים סטנדרטיים שונים כגון משרדים ומגורים, לצד מבני רווחה סטנדרטיים​ של אגף ההנדסה והבינוי.