Close search

מחנה שיזפון - ביה"ס לשריון

​​​​מיקום: מחנה שיזפון (ביה"ס לשריון)

סטטוס: הסתיים

לאחר חתימת הסכם השלום עם מצרים ופינוי חצי האי סיני, הוקם בסיס שיזפון בשיתוף חיל ההנדסה האמריקאי בשלהי שנות ה- 80. יותר מ-30 שנים אחרי הקמתו, שודרג והורחב מערך האחזקה במחנה, באופן הכולל התאמות לתקינה בת-קיימא ולתקינה הקיימת בתחום הסביבתי.

שיזפון.png

מתקני האחזקה שהוקמו מאפשרים מתן מענה איכותי יותר למשתמשים ולטיפול בכלים החדשים שנכנסו למערך כוחות השריון של צה"ל המשמשים את בית הספר.

ניהול הפרויקט: אגף ההנדסה והבינוי-ענף פרויקטים ייעודיים.

שיזפון3.jpg