Close search

מחנה שבטה - ביה"ס לתותחנות

​​​​מיקום: בה"ד 9 (שבטה)​​

סטטוס: ביצוע


​מחנה שבטה החל את דרכו בשלהי שנות ה-50 כהיאחזות נחל, ומשנות ה- 70 משמש כבית הספר למקצועות התותחנות.

בית הספר מרכז את כלל מקצועות התותחנות, החל משלב הטירונות וכלה בקורסי מפקדים והשלמה חילית לבוגרי קורס הקצינים.

תותחנות1.png

במחנה מבוצעות עבודות לחידוש המבנים והתשתיות, ובכלל זה הקמה של מטבח, חדרי אוכל, מערך הדרכה, משרדים ומגורים חדשים.

היקף ההשקעה הוא כ-200 מיליון ש"ח, והיא ממומשת ברובה בכספי סיוע יחד עם חיל ההנדסה האמריקאי. 

תותחנות4.png

הקמת המחנה ממומשת בשיטות התקשרות חכמות המביאות ליעילות כלכלית וקיצור משמעותי של לוחות הזמנים.

שבטה.jpg