Close search

פינוי צריפין

​​​​מיקום: מחנה צריפין

​סטטוס : בביצוע

​לקראת העברת בסיסי ההדרכה של צה"ל ל"קריית ההדרכה" בנגב, כחלק מהתוכנית להוצאת מחנות צה"ל ממרכז הארץ, החל פינוי מחנה צריפין הגובל בערים ראשון לציון ורמלה.

​מבצע הפינוי יכלול שלושה שלבים עיקריים: 1. הגירת יחידות צה"ל מהמתחם, חלקן לקריית ההדרכה וחלקן למתקנים אחרים. 2. הריסת המבנים, גריסה ומחזור חומרים משיקולי שמירה על הגנת הסביבה. 3. הנצלה - העתקת תשתיות ומבנים לבסיסים אחרים.


פינוי צריפין.jpg

בשטח המחנה קיימים כיום מבני משרדים, מגורי חיילים, מטבחים, מוסכים, בתי מלאכה, מסגריות, ומספר מבנים בעלי ערך היסטורי לשימור, שמופו וישולבו בתכנון האזרחי.