Close search

אופק רחב

​​​​​מיקום: רמלה

​סטטוס: בתכנון

אופק רחב הינו פרויקט להקמת מחנה רב זרועי עבור כלל היחידות הנדרשות לפריסה במרכז הארץ, תוך ביצוע תהליכי התייעלות  בעת הביצוע. מדובר במחנה פתוח  אשר בעיקרו יכיל מבני משרדים לצד יחידות נותנות שירות.


אופק רחב.jpg

מדובר בפרויקט מרכזי במהלך שוה"ם בהתאם להחלטת ממשלה 2392 משנה 2015, לפינוי מחנות צה"ל ממרכז הארץ.