Close search

היכל הזיכרון הלאומי

​​​​​​​​​​​​​​

מיקום:  ירושלים – הר הרצל

סטטוס: הושלם

היכל הזיכרון יהווה אתר ייחודי להנצחת כלל הנופלים במערכות ישראל.

מטרתו להיות מקום התייחדות מכובד למשפחות, אתר ממלכתי למבקרים בכירים במדינת ישראל ואתר מורשת לקהל הרחב.

 היכל הזיכרון.jpg

היכל הזיכרון במהותו יאפשר חוויה אישית וקולקטיבית של הנצחה, וביטוי לחוב המוסרי של המדינה ולציווי של "נזכור את כולם", בהיותו המבנה היחידי במדינה המנציח על כתליו את כלל חללי מערכות ישראל. קיר השמות של החללים שיעטוף את מבנה ההיכל יחבר יחדיו סיפורים אישיים שישזרו את סיפור הקמתה של מדינת ישראל. מבנה ההיכל יכלול במרכזו אש זיכרון תמידית, וביום האזכרה של החלל יידלק לצד לבנת ההנצחה הממחישה את החשיבות כל אחד מהנופלים נר זיכרון, שיסמל את זיכרון האומה לנתינה העצומה של כל נופל למען המדינה - למען החיים בארץ ישראל.