Close search

בינוי בכספי סיוע


  ​​רקע כללי

  בינוי הממומן בכספי הסיוע שמעניקה ממשלת ארה"ב לממשלת ישראל מדי שנה במסגרת ההסכמים בין שתי המדינות.

  •  הבינוי נעשה בערוץ הצבאי באמצעות חיל ההנדסה האמריקאי:
  • USACE - United States Army Corps of Engineers
  •  (או בקיצור COE) ומתבצע במחנות צה"ל.
  • הCOE- הוא הגוף אשר מפרסם את המכרז, עורך את ההתקשרות מול הקבלנים, ואף מנהל את הביצוע בשטח (בתאום עם נציגי משהב"ט וצה"ל).

  עקרונות מנחים

  • חוקי השימוש בכספי הסיוע קובעים שרק קבלן ראשי אמריקאי (US Prime contractor) יכול לזכות במכרז בינוי בכספי סיוע. גם מיזם משותף (JV) של שני קבלנים חייב להיות בין שני קבלנים אמריקאים.
  • הקבלן האמריקאי הראשי רשאי להעסיק תחתיו קבלני משנה ישראליים.
  • חוזה הביצוע נחתם בין הקבלן האמריקאי הראשי לבין ה - COE.


  ​סוגי המכרזים העיקריים של ה-COE בתוכנית ישראל

  מכרז  Best Value ("C" Contract):

  מכרז טכנו-כלכלי שבו הקבלן הזוכה נבחר לאחר שקלול של ציוני איכות והצעת המחיר שלו.

  המכרז מתפרסם באופן פומבי באינטרנט.

  ערוץ זה מתאים לפרויקטים גדולים (מעל 15 מיליון $) ומורכבים יחסית מבחינה טכנית.

  הגשת ההצעות מתבצעת בשני חלקים נפרדים: החלק הטכני והצעת המחיר.

  לרוב הקבלן האמריקאי הראשי מציין בהצעתו הטכנית מיהם קבלני המשנה הגדולים איתם בכוונתו לבצע את הפרויקט (והוא אף מקבל על כך ציונים בוועדת ההערכה הטכנית).

  מכרז MATOC ((Multiple Award Task Order Contract:

  בשלב הראשון עורך ה-COE   הליך מכרז Best Value לקביעת מאגר של קבלנים ראשיים (רק קבלנים אמריקאים יכולים להיות קבלני MATOC ראשיים).

  לאחר קביעת מאגר הקבלנים ה – COE עורך ביניהם הליך תמחור, עבור כל פרויקט בנפרד (חומר המכרז לפרויקט ספציפי נשלח רק לקבלנים שנבחרו למאגר). קבלני המאגר מתחרים זה בזה רק על המחיר הנמוך ביותר.

  ערוץ זה מתאים לפרויקטים קטנים יחסית (עד 15 מיליון $) ופחות מורכבים מבחינה טכנית.

  חוזה ה MATOC הכללי מוגבל להיקף כספי מסוים ולתקופת זמן מסוימת (במידה ומסתיימת התקופה או במידה והסכום המוקצב מנוצל במלואו ה –COE   מפרסם מכרז MATOC חדש).

  נציגי ה-COE רשאים להוסיף בכל שנה קבלנים לרשימה הסגורה או לגרוע ממנה קבלנים, בהתאם לשביעות הרצון מרמת הביצוע, רמת הפעילות וכמות הגשת ההצעות של הקבלנים וקריטריונים נוספים.


  ​שלבי המכרז העיקריים (מנוהל ע"י ה COE)

  פרסום המכרז:

  במקרה של מכרז Best Value הפרסום נעשה באתר הממשל הפדרלי באינטרנט (FBO - Federal Business Opportunities).  כתובת האתר: https://www.fbo.gov/

  במקרה של מכרז MATOC חומר המכרז נשלח רק לקבלנים הרלוונטיים.

  סיור קבלנים:

  מתקיים בישראל, באתר הפרויקט, בד"כ כעשרה ימים-שבועיים לאחר פרסום המכרז. גם קבלני משנה ישראליים מוזמנים לקחת חלק בסיור הקבלנים (בתאום מראש מול נציגי הCOE)

  מפגש הבהרות מול הקבלנים ((Pre-proposal meeting:

  בהמשך לסיור הקבלנים מתקיים מפגש (לעיתים יחד עם סיור הקבלנים) במהלכו מבהירים נציגי ה – COE לקבלנים כיצד להגיש הצעות למכרז, מהם תאריכי היעד להגשת ההצעות וכן דגשים לגבי הפרויקט, תוכן ההצעה, אנשי הקשר ועוד.

  הן בסיור הקבלנים והן במפגש ההבהרות מובהר לקבלנים כי רק שאלות בכתב יזכו להתייחסות, אשר תופץ ע"י ה-COE לכל הקבלנים המשתתפים במכרז. המענה לקבלנים הינו חלק מחייב ובלתי נפרד ממסמכי המכרז.


  ​שלבים נוספים בהליך המכרז 

  • הוועדה הטכנית נותנת ציונים לקבלנים הראשיים. חברי הוועדה אינם מודעים להצעות המחיר (מתקיים רק במכרזי BV).
  • שקלול הציונים הטכניים של הקבלן עם הצעת מחיר שלו (מתקיים רק במכרזי BV).
  • פנייה לכל המציעים בבקשה להבהרות (אם נדרש).
  • קיום דיונים עם הקבלנים המציעים (אם נדרש).
  • מתן הודעת זכייה לקבלן הזוכה (ל - "Base bid" וכן לאופציות במידה והיו כאלה).
  • (NTP (Notice To Proceed – אישור לתחילת עבודה בשטח.


  קבלת מידע על מכרזי בינוי בכספי סיוע

  • באתרFBO  של ממשלת ארה"ב יפורסמו מכרזים טכנו-כלכליים גדולים יחסית (מעל 15 מיליון דולר). כמו כן ניתן להירשם לאתר FBO ולקבל עדכונים על מכרזי בנייה בישראל.
  • פרויקטי MATOC (פרויקטים עד להיקף של 15 מיליון דולר לפרויקט בודד) לא יפורסמו באתר FBO  אלא יישלחו ישירות לקבוצה הסגורה של קבלני ה MATOC  אשר נבחרו מראש.
  • עבור כל מכרז MATOC  או מכרז מסוג BV (במקביל לפרסום באתר FBO) יבוצע פרסום באתר הסחר האלקטרוני של משהב"ט המודיע על קיום המכרז ומזמין גם קבלנים מקומיים להגיע לסיור הקבלנים (בתאום מראש עם נציגי ה COE) , במטה לקחת חלק בפרויקטים כקבלני משנה של הקבלנים האמריקאים הראשיים.
  • הפרסום באתר הסחר האלקטרוני של משהב"ט יופיע תחת :
  • משהב"ט-אתר סחר אלקטרוני רכש מכרזים  > הנדסה ובינוי-הודעות

  לאתר הסחר האלקטרוני לחץ/י כאן​ 

  • עבור כל מכרז MATOC שיפורסם ניתן לפנות אל קבלני ה MATOC הפעילים ולהציע להם לקחת חלק בפרויקט. רשימת הקבלנים הפעילים בחוזה ה MATOC  מצ"ב למטה (לפי סדר אלפביתי).
  • בכל שאלה על מכרזי בינוי בכספי סיוע ניתן לפנות ליחידה לתאום הבינוי במט"ח סיוע בטלפון : 073-3877136.


  לרשימת הקבלנים הפעילים MATOC FY15 לחץ/י כאן​

  ​​​​