Close search

רישום למאגר הספקים

​​​​​​​​​​​​​​​​​

מילוי טפסים.png1. מילוי כל הטפסים המופיעים תחת "טופסי רישום ספק" באופן ידני (לרשימת טפסי רישום ספק לחץ כאן)

מסירת הטפסים הראשונים.png2. שליחת כל הטפסים בדואר או מסירה ידנית באגף ההנדסה והבינוי ​(לקבלת כתובת למשלוח וטלפון לסיוע לחץ כאן) 

בדיקה ראשונית לשלמות הנתונים.png3. בדיקה ראשונית של הטפסים באגף (בשלב זה יודיעו אם חסר משהו)

פתיחת תיק ספק.png4. במידה שהחומר תקין, ייפתח תיק ספק

בדיקת נתוני ספק.png5. בדיקה מעמיקה של כלל הטפסים ואישור עקרוני של תיק הספק החדש

אישור התיק בוועדה המוסמכת.png6. אישור התיק בוועדה מוסמכת

הודעה על אישור ספק מוכר.png7. הודעה רשמית לספק על רישום במאגר 


לשאלות ותשובות בנושא רישום ספקים לחצ/י כאן