מכרזי בינוי בכספי סיוע

 

ממשלת ארה"ב מעבירה לממשלת ישראל מדי שנה כספי סיוע, כחלק מההסכמים בין שתי המדינות. חלק מכספי הסיוע משמשים את משרד הביטחון לביצוע פרויקטי בינוי לצה"ל. להלן המכרזים הרלוונטיים: