Close search

סטנדרטיזציה

​​סטנדרטיזציה היא מנגנון תיאום לאחידות הנדסית לכלל ממשקי התכנון, הייזום והבינוי על כל שלביו. סטנדרטיזציה מיועדת לצורך מתן מענה אחיד לכלל הגופים בצה"ל.

​מדוע יש צורך בסטנדרטיזציה בצה"ל?

  • יעילות כלכלית וקיצור לוחות זמנים

  • יצירת צביון צבאי תוך שמירה על צניעות מקצועית

  • אחדות ושיוויון לכלל החיילים בצה"ל

 תמונה2.png

ישנן רמות סטנדרטיזציה שונות:

תוכניות אב

עקרונות אחידים להכנת תוכניות אב המציגות את ייעודי השטח, מפרטות את מערכת התנועה והתשתיות וקובעות כללים להתפתחויות עתידיות.

מבנים

החל ממבנים קלים וניידים ועד למבני מגורים, משרדים ומנהלה, במטרה להבטיח איכות, מהירות הקמה וכלכליות.

פרטים

מאגר המכיל יותר מ-1,200 פרטים סטנדרטים בתחומי ההנדסה השונים המהווים בסיס לתכנון העומד לרשות המתכננים בעת תכנון פרויקטים שונים.

תמונה1.png
 

קטלוג מבנים סטנדרטיים ומבני רווחה

נוכח ריבוי הצורך בבינוי מבני רווחה פונקציונליים ואיכותיים העומדים בהנחיות הסטנדרט הצה"לי המשתנה והמתייעל, הוחלט על פיתוח מאגר של דגמי אב טיפוס למבני רווחה סטנדרטיים. קביעת סטנדרט תסייע ביצירת מוצר בינוי איכותי בר-קיימא תוך הבטחת אחידות, גמישות, יעילות כלכלית וקיצור בתהליכי אפיון הצרכים, ותצמצם עד כמה שאפשר את דרישות האחזקה בעתיד.

למטרה זאת יזם אגף ההנדסה והבינוי:

1) הסכמי מחירים למבנים סטנדרטיים וביניהם מבני מגורים, משרדים, כיתות הדרכה, חדרי אוכל, ןמבני אנרגיה, מבני בטון טרומיים יבילים וסככות הצללה.

לצפייה בקטלוג מבנים סטנדרטיים לחץ/י כאן.

2) תחרות אדריכלים לפיתוח קטלוג מבני רווחה, ובהם מרפאות, בתי כנסת, אולמות כנסים, אולמות ספורט, חדרי כושר, מועדונים, מכלולי כניסה ומרכזי רווחה משולבים.

לצפייה בקטלוג מבני הרווחה לחץ/י כאן.​​