Close search

שימור אתרים

​​​​​אתרים לשימור הינם בניין או קבוצת בניינים או חלק מהם, לרבות סביבתם הקרובה, שלדעת מוסד תכנון, הם בעלי חשיבות היסטורית, לאומית, אדריכלית או ארכיאולוגית.

מדוע לשמר מבנים?

שימור של מבנים ומתחמים בעלי חשיבות היסטורית, תרבותית ואדריכלית תורם ליצירת סביבה עשירה ואיכותית יותר, המכילה בתוכה גם שכבות מהעבר.


ריצוף.jpg

הקריטריונים לשימור:

  • ערך תרבותי – אתרים או המייצגים תרבות או תקופה והיו חלק מהתפתחותה.

  • נדירות – אתר הנושא חותם של ייחודיות ולא נותר כדוגמתו. היחודיות מאופיינת בשיטות בניה ושימוש בחומרים, המהווה נדבך היסטורי בתרבות הבניה.

  • ערך חברתי – חוויה חומרית או ערכית, הקיימת בזיכרון הקולקטיבי, משפיעה על ערכי הקהילה, החברה ומהווה חלק מהנרטיב הכולל של הקבוצה.

  • ערך נופי – אתר בעל ערכי טבע המשפיעים על הסביבה ובנוכחותם שינו אותה.

מה נעשה בצה"ל?

בוצע סקר שימור ל-94 מחנות שזוהו כבעלי פוטנציאל מתאים לשימור. מתוכם נמצאו כ-80 מחנות המכילים אתרים לשימור, כאשר לכל מחנה קיימת תוכנית שימור.

תקופות השימור העיקריות בצה"ל:

  • התקופה העותמאנית (מהמאה ה-16 עד 1917)

  • התקופה הבריטית (1917-1948)

  • התקופה שלאחר קום המדינה (1948 והלאה)

התקופה העות'מאנית

עות'מאנית1.jpg

סראייה

מחנה פיקוד הדרום הנוכחי, יושב על שטח של המרכז הפוליטי-ממשלתי של באר שבע מימי העות'מאניים. באר שבע הוקמה ב-1903, על ידי  הסולטן עבד אל חמיד השני. התכנון העירוני היה דגם גריד- רחובות בשתי וערב. המבנים העירוניים היו במרכז העיר ההיסטורית וושם מוקם בין היתר גם בניין הסראייה, בניין הממשל העיקרי. בתקופת המנדט הבריטי, המרכז הממשלתי הבריטי ישב גם הוא באותו מקום בבאר שבע ואף בנה בסמוך את מבנה המשטרה.

עות'מאנית2.jpg

לאחר קום המדינה, מוקמה מפקדת פיקוד הדרום באזור מרכזי זה. המבנה עבר שינויים רבים לאורך תקופותיו, אך נשאר כעדות חיה לשלטון העות'מאני, ועדות לחשיבות שהם העניקו לבאר שבע ולפיתוח העירוני שלה. הסגנון הוא מבנה אבן, עם עיטורים, כאשר בכניסתו מבואה מוצלת ומקורה.

התקופה הבריטית

הבריטית.jpg

בית הקולנוע בג'וליס

מחנה ג'וליס, הוקם כמחנה קבע בריטי, בזמן מלחמת העולם הראשונה. בשטח של המחנה כיום היה מחנה  בריטי מוקדם יותר, במלחמת העולם הראשונה: מנחת מטוסים זמני, אשר היה חלק ממערך הלחימה של חיל המשלוח המצרי בראשות גנרל אלנבי. האזור הפך מחנה קבע במלחמת העולם השנייה. יחידות אוסטרליות ויחידות בריטיות שהו במחנה והתאמנו לקראת שליחתם להילחם בחזית צפון אפריקה. היחידות היו בעיקר יחידות חיל רגלים ששהו בעיקר באוהלים. מבני הקבע היו בעיקר למפקדה, לקצינים, חדרי אוכל ומטבח סטנדרטיים ושירותים.

בריטית2.jpg

חשיבות מיוחדת הייתה בנושא רווחת הפרט. במהלך שנת 1940, נבנה בית קולנוע שהכיל כ-1,000 מקומות ישיבה, עם חדר הקרנה עליון. במחנה כיום ישנם כמה מבנים היסטוריים מאותה תקופה לרבות בית הקולנוע שמתפקד כאולם כנסים עד היום.

לאחר קום המדינה

אחרי קום המדינה.jpg

בה"ד 1

בית הספר לקצינים על שם חיים לסקוב, תוכנן בתחילת שנות ה-60 על ידי האדריכל צבי הקר ונבנה בין השנים 1963-1967 בסמוך למצפה רמון בנגב. המחנה אוכלס בשנת 1969.

בה"ד 1 תוכנן ברוח הסגנון האדריכלי שבלט אז בארץ וברחבי אירופה "הברוטליזם", שפירושו מצרפתית "בטון חשוף". סגנון אדריכלי זה החל עם סיומה של מלחמת העולם השניה ועד תחילת שנות ה-70.