Close search

שאלות ותשובות

​​​​​​

מתי יוצאים העתודאים לקורס קצינים?

העדיפות ליציאה לקק"צ  לעתודאים הינה במחזור הראשון מיד עם גיוסם ולא יאוחר משנה מאז הגעתם. שיקולים שיכולים להשפיע על ההחלטה ליציאה לקורס קצינים: הקצאות יחידתיות ליציאה לקורס קצינים, בקשות פרט מיוחדות לדחיה וסיום לימודי התואר הראשון (במידה וישנן השלמות).

היכן אשתבץ במערך הבינוי במהלך השירות?

השיבוץ של מהנדסי בניין והאדריכלים המסיימים יכול להיות בחיל האויר, חיל הים או בחיל המודיעין, אך ככלל, רוב המשובצים הינם באגף ההנדסה והבינוי ובמרחבי הבינוי. קיימת עדיפות לתפקיד ראשון במרחב הבינוי, לרוב כמנהלי פרויקטים או בענף תומך ולא פרויקטלי באגף ההנדסה והבינוי.

מתי ניתן לדעת את תוצאות השיבוץ לתפקיד?

השיבוץ הסופי יינתן בדרך כלל כחודש לפני ההתייצבות.

עם מי ניתן להתייעץ בקשר למשכורות בקבע ובסדיר, לפנסיה, מגורים ודירה?

עם משא"ן אגף ההנדסה והבינוי צור ק​שר​ 

מהן שעות פעילות היחידות?  וכיצד ניתן להוציא אישורי עבודה מעבר לשעות הפעילות?

שעות הפעילות באגף ההנדסה והבינוי הינן 0800-1700, במרחבי הבינוי- על פי שעון כל מרחב.

יש לשים לב כי התפקידים אליהם משובצים העתודאים הם תפקידי קצינים. על כן, לרוב נדרשת מהן אחריות למשימות רבות שלעיתים יצריכו עבודה מעבר לשעות פעילות אלו. ולעיתים (תורנויות, חירום, משימות דחופות) אף ללון ביחידה. לגבי אישורי עבודה – ניתן להגיש בקשה דרך המשקית ת"ש בעת הגעה ליחידה.

האם קיימת אפשרות להמשיך לתואר שני?

אנו באגף ההנדסה והבינוי מעודדים יציאה לתואר שני עוד במהלך השירות הסדיר. קיימים עתודאים רבים הממשיכים למסלולי תואר שני במגוון תחומים כגון ניהול פרויקטים, קונסטרוקציה, בינוי ערים או אדריכלות על חשבון מספר שעות פעילות ובזמנם החופשי.

למדתי הנדסת בניין/אזרחות במסלול תכנון קונסטרוקציה, האם אעסוק בזה גם בתפקידי באהו"ב?
אפשרי. בעולם ההנדסה קיים תחום עיסוק בניהול פרויקטים, עולם תוכן רחב המתכלל בתוכו את הדיסציפלינות המקצועיות כולל: תכנון, קונסטרוקציה, אדריכלות וכו'. רוב תפקידי ניהול הפרויקטים עוסקים בעולמות תוכן אלה בהיבט הניהולי ולאו דווקא בהיבט התכנוני בפועל, אם כי במידה ומנהל הפרויקט מעוניין להתנסות בעצמו, התשתית לכך קיימת. בנוסף, חשוב לציין כי קיימים תפקידים העוסקים בתכנון הלכה למעשה, בתחום הקונסטרוקציות, מיגון, מנהור, אדריכלות ושימור מבנים.


יש לכם שאלות נוספות? כת​בו לנו​​​​