Close search

אגף ההנדסה והבינוי

​אגף ההנדסה והבינוי במשרד הביטחון הינו הסמכות המקצועית והזרוע המבצעת בתחום הבינוי במערכת הביטחון. האגף עוסק בייזום, תכנון והוצאה אל הפועל של פרויקטים חדשים בתחום הבינוי, ובפיתוח ואחזקת מבנים ותשתיות של מערכת הביטחון בזמן שגרה ובחירום. ​​

​​binui-b-01.jpg